Utrikesdepartementet

Biståndsministern till Palestina

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 14:15 CEST

Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker Palestina den 19-21 juni inför framtagandet av en ny samarbetsstrategi för Palestina. Resan syftar även till att utvärdera det palestinska statsbyggande arbetet och hur svenskt utvecklingsarbete bäst kommer till nytta.

Gunilla Carlsson kommer att föra samtal med företrädare för palestinska myndigheten bland andra premiärministern och utrikesministern samt träffa representanter för det civila samhället i östra Jerusalem, Ramallah och Gaza. I Gaza kommer biståndsministern att besöka svenskfinansierade utvecklingsprojekt.

Möten med FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA) och unga palestinier i Gaza står också på programmet. Gunilla Carlsson kommer även att hålla ett tal om palestinskt statsbyggande, mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling i Mellanöstern och träffa studenter. I anslutning till detta planeras en pressträff.
-------------------------------------------------------------------------

Bakgrund
Sverige är en av de största givarna till palestinierna och stödet uppgår till ca 700 miljoner kronor under 2011. Stödet syftar till att främja palestinskt statsbyggande och lindra de humanitära konsekvenserna av den israelisk-palestinska konflikten.

För mer information om resan och datum samt tid för pressträffar, kontakta pressekreterare Evin Khaffaf.

Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97