Bee Urban

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2012 22:53 CEST

De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny bostad. Det är heller inget nytt fenomen, bisvärmar har fångats in under många år, men möjligtvis ges mer medieutrymme nu när bin viktiga nytta hamnat i fokus under de senaste månaderna.

Många stockholmare förundras nog över de flygande små molnen som synts till i Stockholm. En bisvärm är kanske inte det första man förväntas se mitt inne i en storstad. Kan man koppla ihop dem till den nya trenden "urban biodling", och vad gör man om man stöter på en svärm?


Att bin svärmar är vare sig konstigt eller farligt i sig, utan är ett beteende som inträffar när exempelvis bina blivit för trångbodda i sin kupa/bostad. Kort kan det beskrivas som om att den gamla drottningen lämnar sin boning med halva bipopulationen och lämnar över den gamla boplatsen till en ny drottning som bina fött upp. Då den gamla drottningen med ekipage lämnat kupan klumpar de ihop sig på "lämplig" plats medan spejarbin söker fram ny passande bostad. Detta skådespel kan vara mellan allt från en timme upp till något dygn.

Det är ju inte alltid som binas preferens av lämplig bostad sammanfaller med människans tycke och smak, så därför är det av största vikt att vi som sysslar med urban biodling minimerar de risker som finns med oönskade svärmningar genom nogranna kontroller och regelbunden tillsyn av våra bikupor. Genom att ha vingklippta drottningar minskar dessutom svärmningsrisken genom att drottningen inte kommer längre bort från bikupan än någon meter. Hennes följebin väljer då oftast att snällt bege sig hem igen. 

Bee Urban har regelbunden tillsyn vid sina kupor på var tionde dag. Detta för att göra vissa fysiska ingrepp för att reglera parasiten Varroa destructor, och för att inspektera om bisamhället visar tecken på ex trångboddhet genom att börja bygga viseceller sk. drottningceller. När tecken på svärmningsbenägenhet visas gör vi då en "avläggare", en artificiell svärm, då vi tar den gamla drottningen med halva riket och flyttar henne till en ny bikupa. Den ursprungliga kupan får en ny drottning och tror sig genomgått en svärmning.

Då Bee Urban har som ändamål att sprida information om binas viktiga betydelse för människan och naturen genom den pollineringstjänst de utför, är vi mycket noga med att göra allt vi kan för att våra bin inte på något sätt ska påverka våra medmänniskor på något annat sätt än att bidra till en grönare stad.

Vi förespråkar alltid att blivande biodlare går en biodlingskurs via Svenska Biodlares Riksförbund (SBR) innan de skaffar bin, så att kunskap och förståelse över hur bin fungerar är väl förankrat. Man ska vara väl medveten om konsekvenserna av att inte se efter sina husdjur.

Så vad gör man då om man stöter på en svärm? Svärmen är i sig inte farlig, men känns det otäckt kan man byta sida av gatan och försöka passera lugnt förbi. Till skillnad från getingar är bin fromma till sin karraktär och är som sagt endats på jakt efter en ny bostad.

Man kan alltid kontakta oss, men snabbast är att kontakta SBR som har ett bredare kontaktnät av biodlare som mer än gärna tar hand om det nya bisamhället.

Följ oss gärna på Facebook på vår väg mot ett grönare Stockholm på https://www.facebook.com/BeeUrban


Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!