Bee Urban

Bisyssla skapar 100 000 nya jobb på Löfbergs

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 13:58 CEST

Pressmeddelande        28 maj, 2014

Bisyssla skapar 100 000 nya jobb på Löfbergs

Kafferosteriet Löfbergs i Karlstad går för högtryck. Nu hyr man in 100 000 nya medarbetare. Men den här gången handlar det inte om att öka kaffeproduktionen utan om en annorlunda bisyssla.

- Det kommer säkert att bli en hel del surr om den här rekryteringen som är den största i företagets historia. Den visar bokstavligen att vi värnar biologisk mångfald och vi är glada över att vi hittat lämplig personal med lite extra sting, säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs.

Viktigt bidrag

Den nya personalen består alltså av 100 000 bin som hyrs in av bemanningsföretaget Bee Urban. Bina kommer att bo och arbeta i kupor på Löfbergs tak i centrala Karlstad. Bee Urban ansvarar för all kontakt med den inhyrda personalen och säkerställer att de trivs och mår bra.

- Tre fjärdedelar av all mat är beroende av bins pollinering. Bin är alltså nödvändiga för att vi människor ska överleva. Samtidigt minskar antalet bin i hela världen på grund av sjukdomar, föroreningar och annat. Därför är Löfbergs bidrag extra viktigt, säger Filip Gustafsson på Bee Urban.

Positiva bieffekter

De nya medarbetarna har precis installerat sig på sitt nya jobb. Den huvudsakliga arbetsuppgiften blir att pollinera växter i närområdet och bidra till en grönare stadsmiljö. Personalen har även ett produktionsansvar. Honungen som genereras tillfaller Löfbergs och kommer att användas på Löfbergs kafé Rosteriet. 

- Jag räknar med att bina är lika flitiga som våra ordinarie personal. Till en början handlar det om ett pilotförsök, men om lyckan står oss bi kan det bli tal om permanenta anställningar, säger Lars Appelqvist.

För mer information:

Anders Thorén, PR-ansvarig, Löfbergs, 054-14 01 10

Filip Gustafsson, Bee Urban, 0733-88 94 08


Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!