Bixia

Bixia bäst på krafthandel - enligt Svenska Kraftnäts mätning av fysiska elinköp

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 09:20 CEST

– Det är naturligtvis ett kvitto på att vi lyckas väl i våra prognoser. Det gynnar såväl oss som våra kunder, säger Stefan Braun, vd på Bixia Energy Manegement som ansvarar för inköp av all elkraft till koncernens kunder.

Erfarenhet och fingertoppskänsla

Elmarknaden kännetecknas av komplexitet och oförutsägbarhet. Att göra analyser och riskbedömningar för att kunna göra de rätta elinköpen kräver erfarenhet och kompetens.

– På Bixia Energy Management är vi en blandning av metrologer, ekonomer, matematiker, statistiker och ingenjörer som tillsammans utför analyserna. Erfarenhet och fingertoppskänsla är a och o, säger Stefan Braun.

Balansansvar i respektive elområde
Sedan elområdesindelningen infördes förra året är det ytterligare parametrar att ta ställning till eftersom varje elområde har sitt elområdespris som man beräknar balansansvaret* utifrån.

– Att vara balansansvarig innebär att åstadkomma balans på timbasis när det gäller uttag respektive tillförsel av el i elsystemet per elområde. I elområde 4 kom vi första plats sex månader av tio och i elområde 3 var vi etta tio månader i rad, berättar Stefan Braun.

Kraftigt höjda balanskraftavgifter

Svenska Kraftnät inför nu per den 1 november kraftigt höjda balanskraftavgifter, från 1 kr/MWh till 2,50 kr/MWh i syfte att stärka incitamenten till bättre förbrukningsbalanser.


Kontaktuppgifter

Stefan Braun, vd Bixia Energy Management, vice vd Bixia AB, 070-373 50 56
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB, 076-828 58 11

*Fakta balansansvar:
Ett elhandelsföretag är enligt ellagen skyldig att leverera så mycket el som förbrukas av den elanvändare som är elhandelsföretagets kund. För att uppfylla denna skyldighet måste elhandelsföretaget ha någon som åtar sig balansansvaret för elleveransen. Elhandelsföretaget kan antingen själv ta det ansvaret och sluta ett avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät eller anlita ett företag som redan har ett sådant.
Den som har balansansvaret ansvarar för att löpande planera och affärsmässigt åstadkomma balans på timbasis mellan sin tillförsel och sitt uttag av el. Detta kontrolleras i den balansavräkning som Svenska Kraftnät gör för alla balansansvariga i hela landet. Avvikelser i balansen regleras ekonomiskt i efterhand med de balansansvariga.
Den som är balansansvarig skapar balans mellan tillförsel och förbrukning genom att planera sin produktion eller genom att handla med andra balansansvariga och/eller på elbörsen Nord Pool Spot.
Källa www.svk.se

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.
Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.
Tillsammans är vi en kraft som förändrar!


Bixia Energi Management
, BEM, är ett helägt dotterbolag till Bixia. BEM har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel. BEM sköter allt elinköp åt Bixiakoncernen samt förvaltar och sköter elinköp direkt åt vissa kunder och andra elhandlare. BEM, som är beläget i Växjö, hanterar ca 8 TWh fysisk kraft per år.