Bixia

Bixia ingår nytt avtal om inköp av el från vindkraft

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 10:35 CET

Bixia AB och Stena Renewable Energy AB har tecknat ett nytt avtal. Avtalet innebär att Bixia kommer att köpa in vindkraftsproducerad el från Stena Renewable Energy och även förvalta bolagets finansiella kraftportfölj.

Avtalet omfattar totalt cirka 110 GWh. Under 2009 köpte Bixia totalt in cirka 400 GWh från vindkraft.

- Stena Renewable Energy är en stark samarbetspartner med en expansiv utbyggnad av vindkraft som ger mer förnyelsebar energiproduktion till Sverige, säger Tom Istgren, vd Bixia. Det betyder att vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi har en gemensam värdegrund och för oss är Stena Renewable Energy en strategiskt viktig partner.

-   Samarbetet ger oss än större möjligheter att leverera vindkraftsproducerad el till våra kunder och på så sätt bidra i värdekedjan från producent till slutkund, säger Stefan Braun, vd Bixia Energy Management. Bixia ökar kontinuerligt sina inköp av förnyelsebar el och avtalet med Stena Renewable Energy är ännu ett steg i den riktningen.

- Det är viktigt för oss att arbeta med en part som kan föra ut det fulla värdet av vindenergi till sina slutkonsumenter som uppskattar koldioxidfri, förnyelsebar energi. Bixia var ett naturligt val för oss med sin gröna profil och sitt lokala engagemang som vi delar, säger Göran Danielsson, VD Stena Renewable Energy.

Bixia är en av de största aktörerna i Sverige på inköp av småskalig produktion. Under 2009 låg inköpsvolymen på cirka 600 GWh. Bixia har idag samarbeten med över 300 lokala producenter över hela Sverige.

 

För mer information kontakta gärna:

Jenny Johnson, marknadschef Bixia AB, tel 070-676 83 09

Göran Danielsson, VD Stena Renewable Energy AB, tel 031-85 53 90

Bixia är ett av Sveriges största elhandelsbolag, med cirka en kvarts miljon kunder över hela landet och en omsättning runt 3 miljarder. Vi ägs av åtta bolag och finns på 17 orter. Det ger oss en stark lokal förankring Dessutom växer vi stadigt på den nationella marknaden.

Stena Renewable Energy är Stena Sfärens bolag för investeringar i vindkraft. Målet för Stena Renewable Energy är att bygga 200 vindkraftverk till 2015. Idag driver företaget 17 vindkraftverk med en total produktion om 110 GWh vilket begränsar utsläppen av koldioxid likvärdigt 40.000 personbilar.   Hemsida www.stenarenewable.com

Stena Sfären är verksam inom färjelinjer, rederi, offshore, fastigheter, finans samt handel och återvinning av metaller. Sfären omsatte ca 50 Mdr kr under verksamhetsåret 2009. Antalet anställda uppgår till ca 18 800. För ytterligare information, se www.stena.com.