Bixia

Bixia redovisar 53,8 Mkr i vinst

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 08:54 CET

Elhandelsbolaget Bixia redovisar ett resultat på 53,8 Mkr före skatt för 2011. Omsättningen blev cirka 3,4 mdkr. Bixias styrelse kommer nu att rekommendera årsstämman att besluta om en vinstutdelning på 9 Mkr.

Bixias styrelse har nu godkänt bolagets årsredovisning för 2011 och kommer att rekommendera årstämman att göra en vinstutdelning till delägarna på 20 kr per aktie eller totalt 9 mkr.

Resultatet ökade därmed med 117 procent jämfört med 2010 (24,7 Mkr). Skälet hänför sig till flera delaktiviteter.

- Det är mycket tillfredsställande att se att den inslagna vägen håller och att vi överträffat budget och mål med god marginal. Det goda resultatet påvisar att de skalfördelar vi uppnått inte bara gynnar kunderna utan också våra ägare, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Bixias har tio delägare från Sandviken till Nordvästra Skåne. Det är alla energiföretag med olika kundnyttor inom elnät, kraft- och värmeproduktion och kommunikation med mera. Bjäre Kraft med säte i Båstad kommun kom in som delägare 2010.

-Det är bra att kunna generera ett så bra resultat och ändå ha konkurrenskraftiga priser och produktutbud som gör att vi växer i alla segment. En starkt bidragande orsak är den stora kompetensen Bixia har på inköpssidan men också att man satsar i flera led på förnybar energi. Det är också positivt med det nära samarbetet mellan ägarna, det hjälper till i kontakterna med kunderna, säger Håkan Eriksson, vd på Bjäre Kraft.

Kontaktuppgifter

Tom Istgren, vd Bixia AB, 070-313 97 42

Håkan Eriksson, vd Bjäre Kraft, 070-544 99 01

Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB, 076-828 58 11

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare: Tekniska Verken i Linköping, Mjölby Svartådalen Energi, Oxelö Energi, Växjö Energi, Borgholm Energi, Nässjö Affärsverk, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft Bjäre Kraft och Alvesta Energi. Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 600 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar!