Gunnebo AB

Bjarne Holmqvist slutar som Gunnebos VD och koncernchef

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:34 CEST

Bjarne Holmqvist har meddelat Gunnebos styrelse att han önskar lämna
arbetet som VD och koncernchef den 1 maj 2005 - och fram till sin
60-årsdag i september 2005 stå till styrelsens och den nye VD:ns
förfogande.
Bjarne Holmqvist tillträdde som VD och koncernchef för
riskkapitalbolaget Hidef Kapital AB i april 1993, som 1995 förvärvade
Gunnebo och därefter bytte Hidef namn till Gunnebo AB. Bjarne Holmqvist
har avtal om pension vid 60 års ålder.

Under de år som Bjarne Holmqvist byggt upp och ansvarat för Gunnebo har
koncernen via 42 företagsförvärv och organisk tillväxt utvecklats till
en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med en årlig omsättning
på ca 8 miljarder kronor och med 8 200 anställda.

"Att jag redan nu meddelat styrelsen min avsikt att sluta våren 2005
beror på att jag vill ge styrelsen god tid att finna en lämplig
efterträdare", säger Bjarne Holmqvist.

"Det har varit en stor förmån att starta och bygga en koncern som
utvecklats så kraftfullt och som nu står väl förberedd, såväl
industriellt som finansiellt för att fortsätta nästa expansionsfas. När
jag slutar den 1 maj nästa år har jag varit VD för Gunnebo i 12 år och
börs-VD i sammanlagt 21 år (Componenta 1984 - 1991, BPA 1992/93 och
Gunnebo 1993- 2005) Jag kommer i fortsättningen ägna mig åt att bl a
bygga upp en egen industriell verksamhet samt arbeta med olika
styrelseuppdrag. Jag har av huvudägarna ombetts att kvarstå i Gunnebos
styrelse, vilket jag accepterat. Som en av de större aktieägarna kommer
jag också att följa Gunnebos fortsatta utveckling med stort intresse.
Avslutningsvis kan jag konstatera att Gunnebo har en mycket god
plattform för fortsatt lönsam tillväxt", avslutar Bjarne Holmqvist.

"Som ordförande sedan 1993 kan jag konstatera att företaget under Bjarne
Holmqvists ledning haft en i alla avseenden mycket stark utveckling. Vi
har nu startat rekryteringsarbetet efter en ny VD och koncernchef och
styrelsen räknar med att kunna presentera en efterträdare till Bjarne
Holmqvist före årsskiftet" säger Roger Holtback, Gunnebos
styrelseordförande.


GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel 031- 83 68 00,
mobil 0708-40 03 70, 0705-83 64 45, eller
Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo Ab, tel. 031-10 70 90,
mobil 0705-48 68 18, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03,
mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se