Folkpartiet

Björklund (fp): Drygt åtta av tio nya lärare obehöriga

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 13:08 CEST

Jan Björklund
Vice partiledare (fp)

Kontaktperson:
Fredric Skälstad
070-47 29 177


Jan Björklund (fp) presenterar ny rapport om lärarsituationen:

- Drygt åtta av tio nya lärare obehöriga

- 82 procent av de lärare som anställts under de senaste tre åren saknar pedagogisk utbildning. Wärnerssonpengarna har medverkat till att sänka kvaliteten i undervisningen.

- Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Socialdemokratisk skolpolitik i förening med LO:s lönepolitik har fått katastrofala följder för den svenska lärarkåren.

- I dag lönar det sig för kommunerna att anställa lågavlönad outbildad personal i stället för lärare. Reglerna för statsbidraget måste ändras så att kommunerna kan använda det till att höja lärarnas löner och anställa fler behöriga lärare.

Det sade i dag folkpartiets vice partiledare Jan Björklund vid presentationen av en ny rapport om lärarsituationen.

- Lärarna fick löfte om högre löneökning än övriga kommunalanställda. Nu visar nya siffror från SCB att allt från skorstensfejare till trädgårdsodlare har haft en bättre löneutveckling än lärarna.

- Sveriges lärarlöner är bland Västeuropas lägsta. De måste långsiktigt höjas för att öka attraktionskraften i yrket. Att höja läraryrkets status är ett viktigt sätt att lyfta skolan
Fakta:
Mellan den 15 oktober 2001 och den 15 oktober 2003 tillkom 5332 heltidstjänster för undervisning inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Av dessa hade 973 personer pedagogisk utbildning. Resterande 4359 var personer som saknar pedagogisk utbildning. 82 procent av de lärare som anställts för Wärnerssonpengarna har alltså varit obehöriga.

Källa: Skolverket ("Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003")