Vänsterpartiet

Björklund okunnig om förskolan

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:46 CEST

Regeringens satsning på kompetensutbildning för förskollärare har fel inriktning. Vänsterpartiets skolpolitiske talesperson Rossana Dinamarca menar att utbildningsminister Jan Björklund återigen visar prov på okunnighet.

- I internationell jämförelse lyfts svensk förskola fram som ett pedagogiskt föredöme. Det är mycket olyckligt att Björklund vill ändra det, säger Rossana Dinamarca (v), skolpolitisk talesperson.

- Vi motsätter oss självklart inte resurser till förskolan men det som är viktigt att synliggöra är vilken sorts inriktning satsningen får. Björklund fortsätter sin linje med krav och disciplin. I jakten på mätbara resultat förstör han förskolan med sin ansats att skolifiera den, säger Rossana Dinamarca.

Vänsterpartiet vill att förskolan även fortsättningsvis ska verka för att utveckla barnens sociala och kommunikativa förmåga, och att lekens pedagogik för inlärning inte ska underskattas. För att små barn tidigt, redan innan de själva kan läsa, kommer i kontakt med berättelser, böcker och litteratur vill vänsterpartiet förskolornas tillgång till ett rejält bokbestånd skall säkras. En sammanhållen lärarutbildning och barngruppen om max 15 barn per grupp föreslås också.

För ytterligare information:
Rossana Dinamarca (v), riksdagsledamot i utbildningsutskotet, 070 . 254 24 15
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64