Vätgas Sverige

Björn Aronsson ny verksamhetsledare på Vätgas Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 13:56 CEST

Den 1 oktober tillträder Björn Aronsson som verksamhetsledare på Vätgas Sverige. Björn har en lång erfarenhet av fordonsbranschen, både inom svenska och utländska företag. Uppdragen har varierat från tidig forskningsfas till produktutveckling och produktionsanpassning. Björn har även jobbat på en myndighet med forskningsprogram, investeringar och affärsutveckling.

Under hösten kommer Vätgas Sverige att genomföra en särskild satsning för att fördjupa samarbetet med sina medlemsföretag, vilket gör att Björn börjar vid en mycket lämplig tidpunkt för att direkt fånga upp branschens specifika behov och önskemål i Sverige.

- Det ska bli mycket intressant att få medverka till det arbete som Vätgas Sverige bedriver för ett samhälle som innehåller vätgas och bränsleceller i en större omfattning. Jag har under flera år följt utvecklingen och sett hur man från större företag kommunicerat att man starkt tror på bränslecellslösningar i framtiden. Sådana tekniklösningar är idag inom räckhåll, många års forskning och arbete inom tidig utveckling gör att allt fler företag  får ut produkter på den här marknaden, säger Björn Aronsson om sitt nya arbete.

- Nu när föreningen tack vare några års inledande starka arbete befäst sin roll som drivande och sammanhållande för vätgasfrågor i Sverige, ser vi fram emot att Björn med sina erfarenheter från bla Invest in Sweden Agency, bilindustrin och marknad drar partnerskapet vidare till nya nivåer, säger Cecilia Wallmark, ordförande i Vätgas Sverige och Manager Fuel Cell Air Supply Systems, Opcon/Svenska Rotor Maskiner.

Sven Wolf, som varit verksamhetsledare sedan föreningens bildande i november 2006, kommer efter 1 okt att sätta fokus på affärsutveckling med föreningens medlemmar samt de internationella samarbeten som Vätgas Sverige medverkar i.

- Jag är oerhört tacksam för förtroendet som jag och mina kollegor i kansliet fick av våra medlemmar, finansiärer och styrelse, för att tillsammans etablera Vätgas Sveriges verksamhet. Att vi nu lyfter in Björn Aronsson som verksamhetsledare markerar en tydlig ökning av ambitionsgraden och möjliggör för mig att ägna mig helhjärtat åt de affärsutvecklingsfrågor som kommit att ta upp allt mer av min tid, i takt med att vätgas och bränsleceller blir allt mer kommersiellt.

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.