Pergo AB

Björn Edwardzon lämnar Pergo

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:00 CEST

Björn Edwardzon, Senior VP Region Europe har accepterat ett externt
erbjudande att tillträda befattningen som VD för Hilding Anders Sverige
AB, ett företag inom möbelbranschen. Björn kommer att lämna sin tjänst
på Pergo den 31 december 2004.

Björn började på Pergo 1995 och har sedan dess varit chef inom skilda
funktioner såsom logistik, tillbehör, försäljning och marknadsföring.
Sedan 2002 är han ansvarig för Region Europe och medlem av
företagsledningen.

Arbetet med att finna en efterträdare till Björn Edwardzon kommer att
påbörjas omedelbart.

Trelleborg 2004-10-19
Pergo AB
Corporate Communications

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
CEO – Göran Bernhoff, tel 0410-36 31 00
CFO – Staffan Söderqvist,tel 0410-36 31 00

Detta är Pergo

Pergo är ett ledande golvföretag med starka positioner på marknaden i
framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2
799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003
till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och
lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i
USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika
1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket
Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida
www.pergo.com