Tricorona AB

Björn Grufman utses till vice VD i Tricorona Mineral

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 10:23 CEST

Björn Grufman kommer att vid konstituerande styrelsesammanträde i samband med ordinarie bolagsstämma att utses till vice VD i Tricorona Mineral med ansvar för ett nytt affärsområde, Metallvärden-Gruppen.
Björn Grufman kommer enligt planerna att från och med 1 september ta över som VD för hela Tricoronakoncernen. Paul Hammergren kommer vid denna tidpunkt att kvarstå i bolaget som vice VD med ansvar för affärsområde Mineral.
Tricorona Mineral har som tidigare meddelats förvärvat rörelsen i M. V. Metallvärden AB, aktiemajoriteten i Svenska Metall Börsen AB samt en option att förvärva samtliga aktier i Svensk Kraftmäkling AB. Dessa verksamheter kommer att utgöra basen i ett nytt affärsområde, Metallvärden-Gruppen, fokuserat på försörjning av och handel med råvaror. Affärsiden är att erbjuda metallurgisk och annan industri i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Metallvärden-Gruppen planeras att expandera genom ytterligare förvärv och inom något år ha en årlig omsättning på minst 300 mkr och uppvisa god lönsamhet.

För att leda den nya verksamheten kommer civilekonom Björn Grufman att utses till vice VD i Tricorona Mineral. Grufman kommer från den 1 september i år att efterträda nuvarande VD Paul Hammergren som då blir vice VD med ansvar för affärsområdet Mineral.

"Bolagen M.V. Metallvärden och Svenska Metallbörsen har byggts upp av Björn Grufman som är ett välkänt namn inom metallurgisk industri i norra Europa. Tillsammans med ytterligare planerade förvärv kommer Metallvärden-Gruppen att bli omsättningsmässigt dominerande inom Tricorona Mineral, varför det är helt naturligt att Björn tar över ledarskapet och utvecklingen för det Nya Tricorona", säger nuvarande VD Paul Hammergren.

Björn Grufman är född 1950 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Björn har under sin karriär arbetat med råvaruhandel inom Johnssonkoncernen och startade 1985 Svenska Metallbörsen AB samt 1988 M.V. Metallvärden AB. Övriga uppdrag är styrelseordförande i Sala Bly AB, vice ordförande i Nordic Recycling Federation, Vice President Non-Ferrous Metals Division i BIR (Bureau of International Recycling) samt styrelseledamot i Återvinningsindustrierna (branschorganisation inom Svenskt Näringsliv).

"Tricoronas börsnotering är värdefull för framtida expansionsplaner och vi tittar redan nu på flera förvärvskandidater där betalning med aktier i ett noterat bolag kan vara ett intressant alternativ. Det är med spänning jag ser fram emot att leda den fortsatta expansionen och uppbyggnaden av ett nytt affärsområde i Tricorona och jag bedömer att det går att skapa betydande synergieffekter mellan de nya verksamheterna", säger tillträdande vice VD Björn Grufman.

Stockholm den 18 juni 2003

Styrelsen i Tricorona Mineral AB

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren telefon 018-15 64 24, vice verkställande direktör Björn Grufman telefon 08-545 426 30 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61.