Alpcot Agro

Björn Lindström ny vd för Alpcot Agro

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:59 CEST

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Alpcot Agros styrelse har i samförstånd med Carl Aschan beslutat att han lämnar sin anställning i bolaget. Björn Lindström har av styrelsen utsetts till ny vd och tillträder befattningen omgående.

"Carl Aschan har arbetat för Alpcot Agro i snart två års tid. Jag vill tacka Carl för hans värdefulla insatser under företagets uppbyggnadsfas", säger styrelsens ordförande Joakim Ollén. "Styrelsen anser nu att företaget behöver en ledare med annorlunda profil. Fokus är nu på att konsolidera verksamheten och säkerställa den finansiella styrningen och rapporteringen. Björn Lindström känner bolaget mycket väl i sin egenskap av grundare och investeringsrådgivare och är därmed väl lämpad för att med kort varsel ta över som vd. Samtidigt tillåter det styrelsen att arbeta långsiktigt med rekryteringen av en ny, permanent vd", avslutar Joakim Ollén.

Björn Lindström är idag investeringsrådgivare på Alpcot Capital Management tillika en av grundarna av Alpcot Agro. Björn Lindström har en gedigen bakgrund från finanssektorn med inriktning på Ryssland och andra tillväxtmarknader, bland annat som vd för East Capital Asset Management och Gustavia Capital Management. Björn har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och fullgjorde sin värnplikt vid Försvarets Tolkskola 1992.

Joakim Ollén, styrelsens ordförande. Tel: +46 70 354 24 07
Björn Lindström, vd. Tel: +44 79798 55556

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och i andra OSS-stater. Bolaget har för närvarande kontroll över 135 000 hektar, varav cirka 84 000 hektar är i direkt eller indirekt ägo. www.alpcotagro.com