Språkförsvaret

Björn Ranelid tilldelas Språkförsvarets pris 2018

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 16:08 CEST

Språkförsvarets pris för år 2018 har efter en medlemsomröstning tilldelats Björn Ranelid med följande motivering:

I ”Guld i strupen” beskriver han sig själv som ”Herden som vaktar orden”. Och det är inte nog med att han vaktar orden, han är också skaparen och innovatören av metaforer och aforismer. I Ranelids språkliga värld väger språket med alla sina nyanser tungt och lätt på samma gång. Tungt eftersom varje ord ska klinga dånande och kraftfullt hos lyssnaren – och lätt för att färdas med läsaren och lyssnaren över kontinenter och tid med tankens hastighet.

Ranelid är också oförbehållsamt skoningslös mot det han kallar slapphet och slarv i språket, mot dem som förvandlar språket till ”en kloak och container.” ”De som är papegojor” och ger ifrån sig betydelselösa läten. För Ranelid är språket kött och blod och har en omisskännlig stil. ”Ranelidska” har med tiden blivit ett eget begrepp som vidgar och skänker nya toner och färgskiftningar till vårt svenska språk.

Prisceremonin äger rum i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl. 14.30 lördagen den 14 april.


Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post:

sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

sprakforsvaret@yahoo.se

info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)

Kontaktpersoner:

Christer Janson – tel: 070 3093932

Olle Käll – tel: 026 659188

Per-Åke Lindblom – tel: 08 7602302 – 070 7782302

Kajsa Pehrsson – tel: 070 5356056

Arne Rubensson – tel: 070 5355501