Landsbygdsdepartementet

Björn Risinger särskild utredare för översyn av gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:23 CEST

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har i dag utsett länsöverdirektören vid Länsstyrelsen i Skåne län, Björn Risinger att vara särskild utredare i Utredningen (Jo 2008:04) om översyn av gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog.Björn Risinger har lång erfarenhet av ledarskap och myndighetsarbete när det gäller utredningens frågor. Björn Risinger har tidigare varit chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning och bl.a. varit ledamot i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd för skogliga frågor. Dessutom har Risinger varit ledamot i Laponiadelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, ordförande i nationella rådet för rovdjursfrågor och förhandlingsman för Naturvårdsverket för en överenskommelse i juni 2008 om långsiktigt skydd av 431 särskilt värdefulla naturskogsområden på Sveaskogs marker. Björn Risinger är även ordförande i styrelsen för ArtDatabanken vid SLU.

- Björn kommer att ha dialog, kommunikation och samtal som en tydlig ledstjärna i sitt arbete vilket jag bedömer som en utmärkt förutsättning i utredningsarbetet, säger Eskil Erlandsson.

Regeringen fattade den 21 augusti beslut om att tillsätta en utredning om en översyn av gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog. Syftet med utredningen är att undersöka möjligheterna till regelförenkling för skogsbruket. Utredningen ska fokusera på de värden gränserna är satta att skydda samt gränsernas betydelse för samverkan mellan olika näringar. Avsikten med översynen är inte att sänka dagens ambitionsnivå avseende dessa värden, i synnerhet när det gäller fjällskogarnas unika natur- och kulturmiljövärden. Utredaren ska även undersöka möjligheten att införa s.k. renskötselavtal som tecknas mellan markägare och staten. En analys ska bl.a. göras av vilka krav som ska ställas på ett område för att avtal ska kunna slutas.Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59