Seccredo

Björn von Sydow anställs som vVD på Seccredo AB

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 11:48 CEST

Björn von Sydow har en lång erfarenhet från säkerhetsbranschen och kommer närmast från 2Secure där han arbetat som konsult, kundansvarig och vVD. Tidigare anställningar omfattar bland annat en rad befattningar inom den öppna Polisen och inom Polisens nationella specialenheter.
- Björn von Sydow kompletterar Seccredos nya VD Henrik Brinkhagen och har ett gediget verksamhetskunnande och erfarenhet som konsult från vår bransch och jag är övertygad att de båda kommer föra företaget framåt i det expansiva skede som Seccredo är i nu. Jag hälsar Björn von Sydow varmt välkommen, säger Lars-Göran Nilsson, styrelseordförande och grundare av Seccredo AB.
- Det känns mycket spännande och inspirerande att börja jobba i ett företag som är så väl etablerat på marknaden som Seccredo. Tillsammans med alla kompetenta medarbetare kommer vi att ytterligare stärka vår marknadsposition som det tydligaste alternativet och givna valet inom underrättelse, risk, säkerhet och kris för Seccredos befintliga och nya kunder, säger Björn von Sydow.

Om Seccredo

Seccredo är ett av Nordens ledande konsultbolag inom underrättelse, risk, säkerhet och kris och hjälper svenska och internationella aktörer att hantera risk i en alltmer komplex värld. Framgångsrikt risk-, kris- och säkerhetsarbete kräver en förståelse för de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund och Seccredo fokuserar därför på att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, snarare än produktlösningar. Seccredo AB ägs till 100 % av Securitas AB.

www.seccredo.se


För mer information kontakta:

Lars-Göran Nilsson, larsgoran.nilsson@seccredo.se, +46 8 545 322 30