Björnkläder AB

Björnkläder AB förvärvar Carl Nordlund AB

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:05 CET

Björnkläder flyttar fram positionerna och har nu köpt sin 13:e yrkesbutik - nämligen återförsäljaren Carl Nordlund AB i Sundsvall av Magnus Högberg och Magnus Norberg. Tidigare under året köptes Kenu AB i Motala som numera är helt införlivad i kedjan Grolls Yrkesbutiker som Björnkläders egna butiker heter.

Carl Nordlund och Björnkläder har haft ett affärsmässigt samarbete som sträcker sig decennier tillbaka. Båda företagen är så att säga "gamla" på marknaden. Björnkläder är äldst med sina 101 år. Carl Nordlund bildades i början på 50-talet av Magnus Högbergs morfar. Då var kärnverksamheten specialsydda handskar och skyddskläder för skogsarbetare. Nu har den breddats till att täcka de flesta yrkesgruppers behov av arbetskläder och personlig skyddsutrustning från topp till tå. Det första ramavtal Carl Nordlund tecknade var med SCA 1968 och det löper fortfarande.

Några större förändringar avseende affärsverksamheten kommer inte att ske. Butiken kommer givetvis att byta namn. Produktfloran stämmer redan väl med Grolls Yrkesbutikers övriga koncept, som innebär en komplett produktflora för personligt skydd och arbetskläder. Björnkläders sortiment finns redan på plats i butiken och personalen blir kvar i sin helhet.

Björnkläder som rikstäckande företag är mycket nöjda med att ha fyllt glappet på kartan mellan Gävle och Piteå med ytterligare en butik och ser med tillförsikt fram emot denna strategiska Norrlands etablering.

Björnkläder AB ägs av Sophus Berendsen A/S i Danmark som i sin tur ingår i Davis Service Group, baserat i Storbritannien och registrerat på Londonbörsen. Koncernens omsättning överstiger 10 miljarder kronor.