Draper Europe AB

Bjurab Sweden AB byter namn till Draper Europe AB.

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 09:00 CET

Bjurab Sweden AB (org-nr 556630-2807) byter fr.o.m 2010-01-21 namn till Draper Europe AB. Detta är ett naturligt led eftersom vi sedan 2002 är ett helägt dotterbolag till Draper Inc., USA, som är en av världens största tillverkare av AV-tillbehör.

Sedan Draper Inc.’s förvärv har vårt bolag fortsatt att verka under namnet Bjurab Sweden AB genom att sälja AV-utrustning, främst projektordukar, under varumärket Euroscreen®. Dessa produkter är utvecklade och tillverkade vid vår fabrik i Halmstad. Produktutbudet inom Euroscreen® har under de senaste åren breddats till att även innehålla styrsystem, projektorliftar samt AV-möbler.

Med namnbytet vill vi tydliggöra vår tillhörighet till Draperkoncernen, samtidigt som vi också markerar en förändring i vår företagsstrategi. Idag samarbetar vi närmare Draper Inc.’s egen försäljningsorganisation och vi har fr.o.m. 2009 tagit över försäljningen av varumärket Draper® i Norden. Vi samarbetar också inom andra områden där det ger oss fördelar, som till exempel inom utveckling samt inköp. Samtidigt är det viktigt att betona att produkter som säljs under varumärket Euroscreen® kommer också fortsättningsvis att vara utvecklade och producerade i Sverige för att passa den europeiska marknaden, om inte annat anges i vår dokumentation.

Vi kommer att fortsätta vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår organisation för att bemöta de krav på service och kvalitet som våra kunder kräver. Dessutom kommer vi även att sträva efter ett ännu närmare samarbete med våra kunder och leverantörer för att öka vår gemensamma vinning.

Vänliga hälsningar,

Göran Peterson, VD.