Socialdemokraterna

"Blågul självbild" nya perspektiv på integration, makt och inflytande

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 11:20 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Camila Buzaglo
Mona Sahlins pressekreterare
070-545 32 69

Idag, fredag den 26 september, presenteras Socialdemokraternas rådslagsmaterial om integration ur ett tillväxt perspektiv: "Blågul självbild" nya perspektiv på integration, makt och inflytande?

Materialet, som är ett diskussionsunderlag inför mellankongressen i april 2004, har arbetats fram av en integrationsgrupp som letts av Mona Sahlin.

? För oss socialdemokrater är kampen för människors lika värde och lika rätt själva drivkraften och kärnan i politiken. Fördomar och diskriminering skapar kränkande situationer som drabbar människor överallt i samhället ? på jobbet, i skolan, på fotbollsträningen eller i kön till krogen. Fördomarna verkar i vardagen. Därför måste vi alla tillsammans kämpa mot intolerans och för respekt. Det är hög tid att vi börjar ifrågasätta vår blågula självbild och inser att Sverige är ett land med olika individer, med skilda bakgrunder, kön, sexuell läggning. Ett sammansatt samhälle där alla ska ha en plats med lika rättigheter och skyldigheter, men också lika möjligheter, säger Mona Sahlin, ordförande i integrationsarbetsgruppen.

- Socialdemokratins viktigaste uppgifter är full sysselsättning, en välfärd av hög kvalitet och kamp för rättvisa. Arbete och möjlighet till egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden ger individen trygghet och möjlighet att själv göra sina livsval. Sveriges välfärd skall byggas på hela den arbetsföra befolkningens och varje individs förmåga att aktivt bidra till den samlade samhällsekonomiska utvecklingen. Men, det finns i dag en stor outnyttjad arbetskraftspotential bland människor, som ofrivilligt har hamnat i arbetslöshet eller i yrken som inte motsvarar deras formella utbildningsnivå. Sverige har inte råd - framför allt inte mänskligt, men heller inte ekonomiskt - att människor blir kvar i utanförskap. Detta är en avgörande drivkraft bakom integrationsarbetet. Socialdemokraterna vill driva en politik för fortsatt tillväxt. Inte tillväxt för sin egen skull, utan tillväxt för rättvisa.

Mona Sahlin, ordförande i integrationsarbetsgruppen, finns tillgänglig under dagen för kommentarer om rådslagsmaterialet. Läs ?Blågul självbild ? nya perspektiv på integration, makt och inflytande? på www.socialdemokraterna.se.