Kristdemokraterna, KD

Blåljus också för kvinnor

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 11:59 CEST

– Äldre kvinnor med bröstsmärtor kan få vänta längre på ambulans än män med samma symptom. Även på akuten får kvinnor vänta längre än män på behandling. Om ambulansen ska köra med blåljus eller inte ska bero på en medicinsk bedömning, inte på vilket kön patienten har. Så långt borde vi ha kommit när det gäller jämställdhet vid det här laget.

Det säger Inger Davidson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i samband med en debatt som anordnas av 1,6-miljonersklubben för kvinnors hälsa på tisdagen.

- Kvinnor drabbas oftare än män av läkemedelsrelaterade sjukdomar. En förklaring kan vara att läkemedlen oftast är anpassade för män. Den huvudsakliga läkemedelsforskningen bygger fortfarande på unga mäns tolerans, inte på den 79-åriga kvinnans som får preparatet utskrivet. Det kan leda till både felaktigt val av preparat och felaktig dosering.
Biverkningar av läkemedel är den vanligaste sjukdomen bland äldre idag.

För att komma tillrätta med problematiken anser Kristdemokraterna att det behövs åtgärder på flera plan:
- Läkemedel måste testas på både kvinnor och män i olika åldrar
- En utredning ska tillsättas som granskar alla genusaspekter inom hälso-
och sjukvården.
- Könskonsekvensanalyser ska göras vid alla reformer av vården och då
landstingen utformar riktlinjer för prioritering av sjukvården.
- Samla den tillgängliga kunskapen om genusanpassad läkemedelsdosering och
sprid denna kunskap till verksamheterna
- Läkemedelsgenomgångar ska vara standard inte bara förekomma i avgränsade
projekt


För mer information:

Inger Davidson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 00
mobil. 070-530 42 54

Carl Smitterberg
Politisk sekreterare
tel. 08-786 47 42
mobil. 0705-64 12 02

Susanne Ahlström
pressekreterare
tel. 08-786 51 49
mobil. 076-527 25 73

hemsida:
www.kristdemokraterna.se