Blåljuspersonalens Insamlingsstiftelse

Blåljuspersonal startar insamlingsstiftelse

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 19:42 CEST

 

Pressmeddelande


Förekomsten av posttraumatisk stress hos ambulanspersonal är större än hos amerikanska Vietnamveteraner. Internationell forskning på brandmän visar också på höga ohälsotal. Trots en arbetssituation som innehåller hot, våld, och katastrofsituationer, står personalen ofta ensam vid en personlig kris. Därför inrättar vi nu Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse, (Blåljusstiftelsen), som ska ta hand om dem som tar hand om andra.

Samtliga blåljusyrken är särskilt utsatta vad gäller risker i arbetsmiljön. Våra yrken innebär hög risk för personskador, hot och våld, förslitningsskador, alkoholmissbruk och psykisk ohälsa.
Forskning visar att psykisk ohälsa relaterad till upplevelser i yrket är hög och kan få svåra konsekvenser för personalen, dess anhöriga och de klienter vi möter i yrket.

Tyvärr är kunskapen hos arbetsgivare inom respektive yrke låg. Kunskap finns genom forskning sedan flera år tillbaka, men personalen står oftast ensam att hantera de kriser och tillbud man kan drabbas av i blåljusverksamheten. Förebyggande företagshälsovård för att undvika psykisk ohälsa är antingen mycket bristfällig eller saknas helt.

Blåljusstiftelsen har som syfte att erbjuda ekonomiskt stöd till rekreation för personal inom ambulansen och räddningstjänsten som drabbats av arbetsrelaterad ohälsa. Vi har också som mål att stödja arbetsmiljörelaterad forskning för respektive yrkesgrupp.

Vi välkomnar donationer från såväl privatpersoner som fackförbund, försäkringsbolag och företag. De som vill visa sin uppskattning för vårt arbete genom att hjälpa olycksdrabbade kollegor kan donera via vårt bankgiro eller direkt via hemsidan.


Vill ni veta mer?
Kontakta:

 

Per-Anders Åström

Ordförande Blåljuspersonalens Insamlingsstiftelse

Tfn: 0707633660

www.blaljusstiftelsen.org

E-post: blaljusstiftelsen@blaljusstiftelsen.org

Vi kan också sätta er i kontakt med personer som har upplevelser av en kris till följd av arbetet inom ett blåljusyrke.