Sverige 3.0

Blåslampa på våra riksdagsledamöter!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 12:13 CEST

Karin Klerfelt och Elcim Yilmaz är initiativtagare till « Entreprenörskap i Sverige 3.0 », som är startskottet på en rörelse vars mål är att förändra föutsättningarna för företagare i allmänhet och kvinnors företagande i synnerhet genom plattformspolitik och attitydförändringsarbete.

För att förändra synen på företagande och förändra de strukturer som hämmar entreprenörskapets tillväxt i Sverige krävs nya sätt, nya vägar för att uppnå tillväxt.

I februari fick alla riksdagsledamöter varsitt exemplar av vårt dokument « en halv A4 » som finns att ladda ner på vår hemsida : www.sverigetrepunktnoll.se.  Nu tänker vi ställa dem mot väggen och fråga vad de egentligen har gjort !

"Att endast tala om vad man ämnar och vill göra håller inte längre, nu vill vi veta vad som faktiskt skett och sker för att främja tillväxt i Sveriges småföretagarklimat. DEt är dags att för en gångs skull visa vad man gjort INNAN ett val – istället för stora ord och löften under en valprocess".
Elcim  Yilmaz – initiativtagare till Sverige 3.0

Idag har alla våra riksdagledamöter fått varsitt exemplar av« En halv A4 » bestående av problemindentifieringar kopplat till påtagliga lösningsförslag med en uppmaning : Vi, som medborgare i Sverige, är era uppdragsgivare och leverar härmed de lösningar som krävs för att vårt land inte ska bli regalskeppet Wasa i den omvärldskonkurrens vi befinner oss i. Sluta prata skit om varandra  och börja agera !

Förändra. Förädla. Förbättra!

Kärleksfullt,

Karin och Elcim


Vilka är vi?

Karin Klerfelt och Elcim Yilmaz är initiativtagare till detta projekt.

Båda entreprenörer i själ och hjärta !

Men mer än allt annat är de två kvinnor som älskar Sverige och som tycker att det är dags att berätta för våra makthavare det som vi företagare vetat hela tiden.

Nu är det dags att sätta bollarna i rullning och förändringsprocessen att börja.

Kontakta oss!

elcim@sverigetrepunktnoll.se

0762-760011

karin@sverigetrepunktnoll.se

0707-414103

www.sverigetrepunktnoll.se

http://www.facebook.com/SverigeTrePunktNoll