Black Dot

Black Dot lanserar Let’s Collaborate! för att bidra med nya innovativa lösningar för ett hållbart företagande

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 08:25 CET

Studenter tar sig an små- och medelstora företags utmaningar med nya innovativa lösningar. Initiativet tas av organisationen Black Dot som tillsammans med Chalmers Ventures, SEB och The()Space med stöd av Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och den Europeiska regional- och utvecklingsfonden vill främja till ökad hållbar innovation i små och medelstora företag.

Små- och medelstora företag ser flera utmaningar och ett ökat behov av innovation för att främja till en ökad konkurrenskraft i deras arbete för att skapa hållbar tillväxt. Som ett led i detta arbete krävs insatser som möter dessa utmaningar genom kunskapsdriven innovation.

– Fler vill främja till ökad konkurrenskraft hos små- och medelstora företag, även studenter. Black Dot, Chalmers Ventures, SEB och The()Space med stöd av Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och den Europeiska regional- och utvecklingsfonden gör nu en gemensam satsning för att engagera studenter i att möta små- och medelstora företags utmaningar för att skapa hållbar tillväxt genom kunskapsdriven innovation, säger Nicolai Slotte.

I nära samarbete med små- och medelstora företag, med ett tydligt hållbarhetsfokus, så som Trine, Savolax, Hilda M, Visiba Care, Lexiq och många fler bildar studenterna interdisciplinära grupper.

Studenterna ges vägledning och tillgång till etablerade verktyg inom startup-metodologin, nätverk och resurser som initiativtagarna kan erbjuda för att hjälpa dem i framtagandet av nya lösningar på identifierade utmaningar. Studenterna använder sin unika kompetens för att bredda perspektiven vägledda av Chalmers Ventures experter.

Initiativet är ett i ledet av flera framtida insatser att engagera studenter i de utmaningar samhället står inför, där de ges direkt möjlighet att forma sin omvärld.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicolai Slotte

Black Dot

070-4925012

nicolai.slotte@gu.se

Viktor Brunnegård

Chalmers Ventures

070 972 75 25

viktor@chalmersventures.com

Black Dot är en ideell organisation som drivs av studenter för studenter. Organisationen har följande mission statement (på engelska då vi vill vara inkluderande för så många som möjligt).

“Black Dot is a non-profit organization that strives to lower the threshold for students to pursue social impact through innovation and entrepreneurship.”

Organisationen arbetar med att skapa de rätta förutsättningarna för studenter att aktivt arbeta genom entreprenörskap och innovation med utmaningar i idéburen, privat och offentlig sektor med stöd av det existerade innovationssystemet. 

Verksamheten samlar studenter från alla lärosäten i Västra Götalandsregionen för att skapa interdisciplinära grupper av studenter som sedan ges möjlighet att arbeta med en konkret utmaning samtidigt som de vägleds genom värdeskapande processen av en erfaren innovationsaktör.