Föreningen afghanistansolidaritet

Blamage av kungahuset

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2010 09:33 CET

Kronprinsessan Victoria och hennes fästman Daniel Westling har besökt
den svenska styrkan i Afghanistan.

Det är en upprörande inblandning i den svenska politiska debatten på ett
sätt som måste anses strida mot grundlagen.

I ett läge där alliansregeringen för en dold utrikespolitik som ersatt
alliansfrihet med i praktiken Nato-medlemskap och militära åtaganden
enligt Lissabonfördraget och neutralitet i krig med deltagande i krig,
återfaller kungahuset till en inblandning som väcker genklang från
fördemokratisk tid.

Kungahuset måste vara väl medvetet om att fler svenskar är emot
det svenska krigsdeltagandet än de som stöder det (47 mot 37 procent
enligt mätning i oktober). Enligt en tidigare mätning stöder bara 17
procent regeringens upptrappningspoilitik.

Men kungahuset lånar sin auktoritet åt det lilla krigspartiet, vars
utrikespolitik bara formuleras offentligt på Carl Bildts blogg.

Ska kungahuset låna sin auktoritet åt något ska det
vara fredens intressen. Inte ens Gustav V som kritiserats för tyskvänlighet
begick någonsin en sådan blunder som att "besöka trupperna" i Hitlers
krig, där även den gången svenska soldater deltog.

Kungahusets blamage vittnar om en allmän kris i den svenska utrikespolitiken,
men den undergräver också den svenska monarkins ställning, vilket
många av oss beklagar.

 

För Föreningen Afghanistansolidaritet

Stefan Lindgren

v ordf