Nättidningen Payback / Payback Sverige

Blandat reportageintryck men polisen bryter återigen mot lagen i samband med mc-klubbskontroll!

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 00:21 CEST

Bakgrund

Reportern Elisabeth Bäck på Katrineholmskuriren rapporterar om att polisen stoppat en mc-klubb och kontrollerat en mc-klubb efter ett påstående om att orolig person ringt polisen. Ur artikeln framgår följande uppgifter:

Polisen ryckte därför ut till Vingåker och genomförde en kontroll av motorcyklisterna på Storgatan, nära Västra Vingåkers kyrka.

Enligt Fredrik Wallén är trafikkontroller av motorcyklister som kan sättas i samband med organiserad brottslighet en prioriterad fråga för Sörmlandspolisen.

Blandat intryck av rapporteringen

Artikeln ger ett blandat intryck då det pratas om mc-klubbar som kan sättas i samband med organiserad brottslighet och klubbar som har med organiserad brottslighet att göra men även om ett känt mc-gäng.

Positivt är att både reportern och polisen i artikeln pratar om mc-klubbar samt ett flertal gånger om motorcyklister! Negativt är att det står om mc-gäng och att det pratas om klubbar som har eller kan sättas i samband med organiserad brottslighet.

Enskilda medlemmar kan vid tillfällen sättas i sådana sammanhang då de misstänks för brott eller begått brott men klubbarna kan ju för den skull inte sättas i samband med brottsligheten. Enskilda polismäns sexbrott, gatumisshandel, streetracedeltagande, dataintrång, barnpornografibrott och våldtäkter gör ju inte att polismyndigheterna kan kopplas till de enskilda polismännens gärningar eller ska vi också börja göra så? Och räkna enskilda polismäns brott såsom ett bevis för polismyndigheternas kriminella status? Vad säger du, Rikspolischef Bengt Svensson?

Kontroll på olaga grund

Oavsett sanningshalten i om en person ringt polisen grundar oro inget lagstöd för polisen att genomföra kontroller av en mc-klubbs medlemmar. Enbart konkreta misstankar, särskild anledning att misstänka att enskilda personer innehar vapen eller andra farliga föremål i sin ägo vid tillfället ger lagstöd för polisen att stoppa och kontrollera bikers. Ingenting annat då även systemtiska trafikkontroller av enskild grupp utgör ett lagbrott! Kontrollen ifråga år således ett solklart lagbrott och Fredrik Wallén har således medverkat såsom enskild person till att bryta mot lagen medan Södermanlandspolisen, som uppges ha trafikkontroller av mc-klubbar som en prioriterad fråga, kan då sägas planera, verkställa systematisk konkret brottslighet vilket är kriterier för en kriminell organisation! Ett kriminellt polisgäng!

Ann-Charlotte Anevski, chef för rättssektionen Polismyndigheten i Skåne fastslog följande vid direkt förfrågan om polisiära lagstöd för kontroller : Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

Länk till artikel om kontrollen:
http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.1852696

Yttrande från Polismyndigheten i Skånes chef för rättssektionen:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name