Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Blandat resultat i utvärderingen av företagsekonomi för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 14:52 CEST

Masterprogrammet International Business and Trade på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet får omdömet "mycket hög kvalitet" i Högskoleverkets utvärdering av det företagsekonomiska ämnet vars resultat presenteras idag. Samtidigt får fyra andra masterprogram och utbildningen i företagsekonomi på magisternivå omdömet ”bristande kvalitet”.

- Vi tar kritiken på stort allvar, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér. Vi har just tagit del av resultaten och måste nu noggrant sätta oss in i vad kritiken består i. Jag konstaterar att de kritiska omdömena gäller dels program på magisternivå som är under utfasning, dels fyra masterprogram av vilka ett är avvecklat och två väsentligt har utvecklats och omarbetats jämfört med hur de var utformade när de studenter vars uppsatser omdömena baseras på gick utbildningarna. Med detta sagt vill jag vara tydlig med att vi tar utvärderingen till oss och omgående ska börja analysera vilka ytterligare åtgärder som behövs för att alla utbildningarna ska hålla samma höga kvalitet som det program som fick bästa möjliga omdöme.

Omdömet ”bristande kvalitet” gavs till masterprogrammen Accounting, Logistics and Transport, Management och Intellectual Capital Management. De två förstnämnda är omarbetade och det sistnämnda ges inte längre. Masterprogrammet Industrial Innovation Management och företagekonomiutbildningen på grundnivå fick omdömet ”hög kvalitet”, medan masterprogrammet International Business and Trade, som tidigare nämnts fick bedömningen ”mycket hög kvalitet”.

För ytterligare information, kontakta:

Per Cramér, rektor
per.cramer@handels.gu.se
031-786 5521

Daniel Karlsson, kommunikatör,
daniel.karlsson@handels.gu.se
031-786 5477, 0733-68 75 20

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se