Banverket

Blekinge kustbana:Elektrifieringen drar in i Sölvesborg

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 14:36 CET

Under de närmaste månaderna kommer elektrifieringen av Blekinge kustbana att märkas rejält i Sölvesborg. Bland annat ska två gång- och cykelbroar rivas för att ersättas av nya. Ombyggnad av bangården medför att den ena järnvägskorsningen på Hamngatan stängs av för biltrafik.

Den 27 mars till 31 maj byggs nya gång- och cykelbroar över järnvägen på Skeppsbrogatan och Badhusgatan. Dagens broar rivs, eftersom de är för låga för att passa den elektrifierade banan. Fotgängare och cyklister hänvisas under byggtiden till plankorsningarna på Hamngatan, norr respektive söder om broarna.

- Ja, sölvesborgsborna kommer både att höra och märka av att vi håller på. För att undvika nattligt buller har vi valt att förlägga allt arbete till dagtid, säger Lars-Bertil Persson, som är platsansvarig för Blekinge kustbana.

Bangårdsombyggnad
Under perioden 18 april fram till 31 augusti fortsätter ombyggnaden av Sölvesborgs bangård med omfattande schakt- och spårarbeten samt växelbyte på bangårdens norra del. Arbetet ske med både väg- och spårgående fordon.

Som en följd av bangårdsombyggnaden stängs den södra plankorsningen på Hamngatan av för fordonstrafik. Tidvis kommer korsningen också att vara stängd för gång- och cykeltrafik.Kontakta:

Lars-Bertil Persson
Platsansvarig
Blekinge kustbana
0708-21 87 58
lars-bertil.persson@banverket.se

Bodil Sonesson
Informatör
Södra banregionen
0702-83 99 05
bodil.sonesson@banverket.se