RxEye

Blekinge och RxEye effektiviserar arbetet inom patologi för sjukvårdens och patientens bästa

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 13:57 CEST

Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och RxEye har startat ett gemensamt utvecklingsprojekt för att effektivisera arbetet inom patologi genom digitalisering och distansgranskning av provglasen.

Det råder stor brist på patologer idag och med stora pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren ser situationen inte ut att förbättras för landets patologverksamheter. Patologer arbetar traditionellt med att granska provglas i mikroskop vilket medför en obekväm och ergonomiskt dålig arbetsställning. Många patologer lider av problem med ryggen och nacken till följd av detta.  Eftersom det är fysiska provglas som ska granskas leder också till geografiska begränsningar för att nå experter inom olika patologiska områden.

Det faktum att det råder stor resursbrist inom patologi medför att bilddiagnostiken ofta blir en ”flaskhals” i vården som leder till ökade kostnader och längre ledtider.

Med dessa utgångspunkter har Blekinge läns landsting, Blekinge Tekniska Högskola och RxEye beslutat sig för att inleda ett utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla nya arbetssätt med digitaliserade patologiska provglas för att möjliggöra distansgranskning. Genom digitaliserade provglas kan bilderna granskas på en dator och genom RxEyes teknik kan granskningen ske från en dator vart som helst i världen. Förutom att förbättra arbetsmiljön för patologerna medför även detta att patologisk expertis kan nås regionalt, nationellt och internationellt på ett enkelt sätt utan att provglas eller patienten behöver skickas mellan instanserna.

”Detta medför att ett litet laboratorium, som vårt i Blekinge, inte blir lika sårbart för störningar i svarstider och kvalitet” säger Lennart Mellblom, Landstinget Blekinge.

Med hjälp av RxEyes teknik som idag används inom radiologi ska utvecklingsprojektet vidareutveckla plattformen så att patologiska verksamheter kan dra nytta av den i sitt arbetssätt för att driva utvecklingen inom sjukvården för patientens bästa. Genom exporter på interaktionsdesign från Blekinge Tekniska Högskola ska ett bra arbetsflöde som är användarvänligt utformas. Utvecklingsprojektet har som mål att minska kostnaderna för Landstinget Blekinge och ge patologerna en bättre arbetsmiljö genom en flexiblare organsation samtidigt som patienten ges bättre vård, mer korrekt diagnostik och kortare ledtider.

”Landstinget Blekinge är tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola mycket intressanta samarbetspartners för oss inom patologi eftersom de ligger i framkant inom digitaliseringen av patologi och de har stor kunskap kombinerat med en vilja att förbättra och vidareutveckla verksamheten. Genom detta utvecklingsprojekt ser vi fram emot att förbättra vården inom patologi på samma sätt som vi gjort inom radiologi i andra landsting tidigare” säger Magnus Hök, VD RxEye.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Magnus Hök, VD RxEye AB, 070-488 88 01, magnus.hok@rxeye.net, www.rxeye.net

Katarina Sulasalmi, Blekinge Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge,
0455-73 78 33

Lennart Mellbom, Överläkare och Medicinskt ansvarig Patologi,
Landstinget Blekinge, 0455-73 49 40  

Bo Helgeson, Professor Interaktionsdesign, Blekinge Tekniska Högskola,
0455-385 558