Fiskeriverket

Blekinge och Tornedalen blir nya fiskeområden

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 12:21 CEST

Fem miljoner i EU-stöd per område ska utveckla fiskerinäringar och turism

Fiskeriverket har nu utsett Blekinge och Tornedalen med Haparanda skärgård till nya fiskeområden. Områdena får nu tillgång till cirka fem miljoner kronor vardera i EU-stöd, bland annat för att stärka miljövård, fisketurism och förädling. Kravet är att svenska finansiärer betalar ut motsvarande summa.

Besluten togs efter att Blekinge och Tornedalen med Haparanda skärgård fått sina strategier godkända av Fiskeriverket. I och med detta är antalet svenska fiskeområden numera tolv stycken. Gun Brantäng vid Fiskeriverket har ansvarat för handläggningen.

- Både Tornedalen med Haparanda skärgård och Blekinge har stora möjligheter att utveckla sin regionala fiskenäring, turism och miljövård. Det ska bli roligt att följa deras arbete, säger Gun Brantäng.

Miljonstöd ska fördubblas med svenska medel

EU-stödet till Blekinge uppgår till 5 miljoner kronor medan Tornedalen med Haparanda skärgård får tillgång till 5,5 miljoner kronor. Områdena fick därmed den summa de ansökt om. Stöden kommer att finnas tillgängliga till 2013 och betalas ut under förutsättning att svenska offentliga finansiärer bidrar med lika mycket.

Redan för ett halvår sedan utsågs Blekinge och Tornedalen med Haparanda skärgård till möjliga områdeskandidater. Sedan dess har de utvecklat handlingsplaner för hur man ska stärka sitt område med insatser för fiskerinäringen.

- Områdena tagit fram sina strategier utifrån de behov som identifierats där. Tornedalen med Haparanda skärgård har startat upp en bred samverkan i sin region. Blekinge har visat att de vill vidareutveckla näringar som kan bidra till en ökad lönsamhet för fiskerinäringen. Båda områdena har dessutom fokus på fisketurismen, säger Gun Brantäng.

Mer än laxfiske i Tornedalen och Haparanda

I fiskeområde Tornedalen med Haparanda skärgård är det traditionsfyllda älv- och kustfisket efter bland annat lax en viktig utgångspunkt. Fiskeområdet ska bland annat arbeta mycket med samsyn och nätverk för ett hållbart fiske i och utanför regionen, se till att restaurera vattendragen och få till en bred satsning på fisketurism.

Börje Rytiniemi vid Fiskeområde Tornedalen med Haparanda skärgård menar att samarbetet präglas av att de ser fisket från alla parter, från skärgården upp till det som tangerar fjällfisket.

- Vi talar mycket om lax här, men vi ska försöka se lite bredare och se vilka andra arter och produkter som kan utvecklas, som till exempel gäddan. I Haparanda ser vi dessutom stora möjligheter för yrkesfisket att utvecklas, i form av turistfiske eller kanske förädling, säger Börje Rytiniemi.

Beredning kopplas till mat och upplevelser i Blekinge

Blekinges fiskeområde omfattar kustregionen i Karlshamns, Ronnebys och Karlskronas kommuner, där fisket sedan urminnes tider haft en betydande roll. Med lokala fisklivsmedel, nya tjänster inom fisket och nya sätt att nå turister ska man bygga vidare på kustsamhällenas fiskeanknytning och skapa arbetstillfällen.

Tommy Svensson vid Leader Blekinge berättar att man bland annat kommer att lyfta fram matkunskapen, företagen och kulturarvet i Blekinge.

- Vi vill satsa på de skärgårdsnära primörerna, där gammal kunskap om fisk och utveckling av nya fiskprodukter är viktiga delar. Sedan vill vi få till nya fiskeberedningsföretag som kan samverka med näringar inom upplevelser och mat. En annan viktig del är att Blekinges kultur är uppbyggd kring fisket. Hamnarna är ofta nedlagda och vi vill skapa nya aktiviteter där, för exempelvis turister, säger Tommy Svensson.

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Gun Brantäng, handläggare vid strukturstödsenheten,
tfn 031-743 03 66.

Fiskeområde Blekinge:

Tommy Svensson, tfn 070-888 71 04.

Fiskeområde Tornedalen med Haparanda skärgård:

Börje Rytiniemi, tfn 070-269 38 20,
Leif Häggbo, tfn 070-633 51 20.

Om du önskar ändra dina inställningar eller säga upp din prenumeration, klicka här.

Om du har problem med att läsa denna e-post, så kan du hitta en kopia under adressen:
http://aktuellt.fiskeriverket.se/
Newsletter.asp?Id=579