Region Blekinge

Blekinge satsar 52 miljoner kronor i arbetet med att halvera arbetslösheten bland unga

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 13:11 CEST

Blekinge har utvecklat en unik modell för att bekämpa arbetslösheten bland unga. Arbetet får nu ytterligare resurser. Svenska ESF-rådet kommer att satsa närmare 35 miljoner kronor ur Europeiska socialfonden. Tillsammans med insatser från kommunerna och landstinget satsas 52,1 miljon kronor för att få unga vuxna in på arbetsmarknaden.

– Det känns mycket bra att vår gemensamma ansökan gått igenom, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Det ger oss möjlighet att tillsammans fortsätta bekämpa arbetslösheten bland unga i Blekinge. Modellen bygger på en bred samverkan mellan kommuner, offentliga organisationer och näringsliv i hela länet.

Satsningen omfattar expansion av två insatser:

Navigatorcentrum
Blekingekommunerna har i samarbete etablerat lokala Navigatorcentrum i varje kommun. Här får unga vuxna coachning, kontakt med arbetsgivare, matchning mot praktik och arbete, stöd till sin utveckling och vägledning till studier – anpassat efter varje individs behov och önskemål. En ung boende i Olofström kan erbjudas praktik i Karlshamn, arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlskrona, ett arbete i Ronneby eller hjälp med att starta eget företag på hemorten. Arbetssättet, med en väg in till ett lokalt Navigatorcentrum och många vägar ut över hela Blekinge, bygger på en bred samverkan över kommungränserna och kallas för Blekingemodellen.

På samtliga Navigatorcentrum anställs ungdomsspanare - unga kvinnor och män som har som uppgift att leta upp och marknadsföra aktiviteterna på Navigatorcentrum till andra ungdomar. Navigatorcentrum erbjuder en väg in både för unga och arbetsgivare. I arbetet finns även ett tydligt jämställdhetsperspektiv som ska bidra till att jämna ut obalanser mellan kvinnor och män i samhället. Jämställdhetskompetens kommer finnas på samtliga Navigatorcentrum.

Liv i livet
Liv i livet syftar till att stärka de ungdomar som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden. Kursen, som i sin första skepnad även är känd som Klara Livet, bedrivs med goda resultat av Landstinget Blekinge. Kursen ska ge deltagaren en vänlig knuff i rätt riktning och skapa självinsikt, självkänsla och självförtroende. Genom satsningen kommer fler ungdomar att erbjudas kursen som en del i arbetet att komma in på arbetsmarknaden.

– För Blekinge är samarbete och samhandling mellan alla kommuner, landstinget, näringslivet och Arbetsförmedlingen av yttersta vikt. Ungdomsarbetslösheten är en av våra största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa framtidstro hos länets unga och måste därför med kraft bekämpa ungdomsarbetslösheten, säger Christina Mattisson.

Läs mer: Region Blekinges nyhetsbrev om Blekinge unga lyfter,
Liv i livet – Landstinget Blekinge

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09
Magnus von Schenck, projektledare, Ungdomskraft Blekinge, 0455-32 20 40

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument