Region Blekinge

Blekinge satsar för att ta täten inom digitala tjänster

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:04 CET

Ett Blekinge där människor använder digitala tjänster för att förenkla i vardagen och där offentlig sektor, företag och invånare leder den digitala användningen.

Det är bakgrunden till projektet ReDA, den regionala digitala agendan, som startas på onsdag. Målet är att använda digitala tjänster för att göra Blekinge attraktivare och bland de bästa i klassen.

Regeringen har genom näringsdepartementet erbjudit samtliga aktörer med regionalt tillväxtansvar möjligheten att bli regionala signatärer av den ”Digitala agendan för Sverige”. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetet med ReDA leds av Region Blekinge och drivs av NetPort i samverkan Region Blekinge, Blekinges kommuner och landsting samt länsstyrelsen i Blekinge. Arbetet kommer att göras i nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och regionens organisationer och näringsliv.

– Blekinge ligger långt fram när det gäller företag och verksamheter med digitala förtecken, säger Christina Mattisson. Det vi nu vill göra är att arbeta hårdare med digitala tjänster för att förbättra för medborgarna.

Syftet med ReDA för Blekinge är att skapa möjligheter för samverkan inom digital samhällsutveckling, vilket ger bättre service till medborgaren samt ett större helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Blekinge.

– Eftersom vi vill skapa förutsättningar för människor att bo och verka i hela länet är det viktigt att digitaliseringen når både tätort och landsbygd, säger landshövding Berit Andnor Bylund.

– Det kan röra allt från tjänster inom samhällsservice och hälsa till infrastruktur och transportsystem, säger Christina Mattisson. Det målmedvetna arbete vi har inom digitala tjänster ger redan frukt i nya företag och förhoppningsvis kan ett samordnat grepp skapa ytterligare arbetstillfällen.

På onsdag startar arbetet med en kick-off i Karlshamn med seminarium, gruppdiskussioner och undertecknande av avtal där Blekinge signerar uppdraget med näringsdepartementet. De undertecknande parterna är för Blekinge landshövding Berit Andnor Bylund, landstingsråd Kalle Sandström och regionråd Christina Mattisson samt för näringsdepartementet Henrik Ishihara, politisk sakkunnig hos IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Arbetet kommer att drivas inom åtta arbetsområden; digitalt innanförskap, e-tjänster, e-hälsa, entreprenörskap, skola, kultur, infrastruktur och intelligenta transportsystem (ITS).

Kick-offen hålls onsdagen den 13 februari, 2013 på NetPort i Karlshamn. För program se www.netport.se.

Vid kick-offen medverkar bland andra Tarsier Studios, spelföretaget från Karlshamn som utsågs till årets företagare 2012 och årets Gasell 2012 och Fort Sweden från Karlskrona som vann pris vid den regionala turismgalan "Guldekoxen". Dessutom medverkar de prisbelönta lärarna Per Ahlkvist och Martin Löfgren från Norrevångskolan och representanter från Kurt Edvinsson, Nävragöl fiberförening som framgångsrikt arbetat för att dra fibernät till byn.

Media är välkommen att medverka vid signeringen som sker cirka klockan 11.15. Programmet startar 10.00.I samband med lunchen klockan 12 hålls en pressinformation.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge, 
christina.mattisson@regionblekinge.se, 0709 - 31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se, 0455 – 30 50 43


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument