Region Blekinge

Blekinge vill utveckla testarenor för marin teknik, IT/telekom och e-hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 08:38 CEST

Blue Science Park vill utveckla öppna testarenor inom marin teknik, IT/telekom och
e-hälsa. Region Blekinges arbetsutskott har beslutat anslå 2,25 miljoner kronor till projektet under förutsättning att Europeiska Regionalfonden (ERUF) bidrar med hälften av de totala kostnaderna, 12 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att utveckla öppna testarenor i tre fokusområden: marin teknik, IT/telekom och e-hälsa för att forskningen bättre ska kunna nå ut till företag och därigenom skapa tillväxt. Projektet kommer att fram till år 2020 omsätta 24 miljoner kronor, under förutsättning att ERUF beslutar att stödja projektet. Förutom Region Blekinge bidrar Länsstyrelsen Blekinge med 750 000 kronor. Resterande finansieras av Blue Science Park.

Blue Science Park vill under projekttiden starta sex konkreta utvecklingsprojekt där doktorander och forskare kommer att arbeta tillsammans med företag. De sex utvecklingsprojekten ska drivas inom områdena Internet of Things, IT-säkerhet, arbete under vatten, detektering i botten, ny teknik för äldre och vård på distans. Utvecklingsprojekten ska även utveckla metoder för tester och verifiering som ska utgöra grunden för testbäddsverksamheten inom ramen för varje testarena. Med hjälp av erfarenheterna från de sex utvecklingsprojekten ska projektet utveckla innovationsmiljön genom att skapa testarenor inom vart och ett av de tre profilområdena.

- Blekinge behöver fler innovationsmiljöer, säger regionråd Christina Mattisson (S). Om vi kan etablera testarenor där företag kan pröva sina produkter blir dessa oerhört betydelsefulla för vårt innovationssystem.

Bland Blue Sciences Parks medlemmar finns många små företag men också flera stora, internationella företag inom marin teknik och IT/telekom, exempelvis ABB High Voltage Cables, Roxtec, Saab Kockums, Ericsson och Telenor. Företagen har en hög innovationskapacitet. De är nyckelföretag som kan inspirera små- och medelstora företag inom profilområdena till kunskapsbyggnad och innovationsutveckling och till ökad internationalisering.

- Vi fördjupar vår satsning på våra fokusområden där vi enligt Vinnova är Sveriges centrum för Internet of Things, säger Magnus Forsbrand, VD Blue Science Park. Vi är också Sveriges nav för undervattensteknik och Blekinge ska bli bäst i Sverige inom e-hälsa, enligt Blekinges regionala digitala agenda.

En viktig samarbetspartner i projektet blir Blekinge Tekniska Högskola. BTH, som också är medlem i Blue Science Park, är den högskola i Sverige som har relativt högst antal utomeuropeiska studenter. Inom projektet finns aktiviteter för små- och medelstora företag på temat internationalisering, forskning och utveckling.

- Det här projektet innehåller mycket samarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet, säger Christina Mattisson (S). Ett samarbete som är nödvändigt för att utveckla Blekinge och skapa ett attraktivt och blomstrande näringsliv.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), regionråd, Region Blekinge, 0709-31 30 09
Magnus Forsbrand, VD, Blue Science Park, 0708-70 51 00

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument