BRA

Blekingeflyg miljöcertifierade enligt ISO 14001

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 05:30 CET

Blekingeflyg, som ingår i Sverigeflyg med dess sju inrikes bolag har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att bolagens miljöledningssystem uppfyller kraven i den internationella standarden och att det finns ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan.

-       Vi arbetar i en bransch som har dåligt rykte och vi vill visa att vi gör allt vi kan för att minska vår miljöpåverkan. För oss är miljön en hjärtefråga, alla i organisationen är mycket engagerade och glada över att delta i ett aktivt miljöarbete säger Jens Harrysson, chef på Blekingeflyg.

Miljöcertifikatet innebär bland annat att Blekingeflyg arbetar med ständiga förbättringar och har ett system för kontroll och dokumentation. Enligt DNV (Det Norske Veritas) som är den oberoende part som utfärdat certifikatet finns ett starkt engagemang i hela organisationen, samt att Blekingeflyg insett vikten av att ta tag i den miljöpåverkan som leverantörer och operatörer orsakar.

-       Det här är ett kvitto på att vi tar miljöarbetet på allvar och nu kan vi med stolthet visa detta för våra resenärer och samarbetspartners, säger Jens Harrysson.

Sverigeflyg använder s.k. turboprop-flygplan som släpper ut ca 20 % mindre koldioxid än jetplan på motsvarande sträcka.

-       Våra flygplan är dessutom ofta välfyllda, vilket minskar utsläppen per personkilometer ytterligare, fortsätter Jens, som berättar att miljöarbetet påverkat honom mycket:

-       Det är ett nytt sätt att tänka, efter att ha börjat arbeta med miljöfrågor har jag ändrat mycket i mitt beteende. Ingen kan som bekant göra allt, men alla kan göra något.