Region Blekinge

​Blekinges kollektivtrafik i framkant i nationell jämförelse

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 08:00 CET

I Blekinge körs över 95 procent av alla fordonskilometer med buss med förnyelsebart drivmedel. Foto: Jörgen Ragnarsson.

På flera områden är Blekinges kollektivtrafik i toppen i jämförelse med andra län i riket. Det visar rapporten Öppna jämförelser av kollektivtrafiken för år 2016 som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Blekinge ligger i topp inom flera områden.

I rapporten Öppna jämförelse kollektivtrafik för år 2016 mäts kollektivtrafiken i Sveriges 21 län med hjälp av ett antal indikatorer.

– På flera områden ligger Blekinge bra till i jämförelsen, säger Magnus Johansson (S), ordförande i Region Blekinges trafiknämnd. Vi toppar bland regionerna när det gäller användning av förnyelsebart drivmedel och har hög tillgänglighet till våra fordon. Och inte minst nöjda resenärer.

Förnyelsebart drivmedel
Blekinge och Stockholm toppar listan över andel fordonskilometer med buss som kördes med förnybara drivmedel 2016. Snittet i riket är drygt 76 procent medan i Blekinge körs över 95 procent av alla fordonskilometer med förnyelsebart drivmedel.

Nöjdhet
Blekingetrafikens resenärer är i allmänhet mycket nöjda med kollektivtrafiken. I jämförelsen mäts andelen nöjda resenärer, det vill säga de som reser med kollektivtrafiken en gång i månaden eller mer. Genomsnittet för riket är 62 procent i en uträkning där resenärerna bedömt resan på en skala mellan 1-5 där betyget 4 och 5 räknats som nöjd. I Blekinge är närmare 70 procent nöjda. I Blekingetrafikens egna mätningar där nöjdhet vid senaste resan mäts ligger nöjdheten över 80 procent.

Tillgänglighet
I Blekinge är alla fordon anpassade för funktionsnedsatta och var det redan 2016. I SKL:s jämförelse hamnar Blekinge på sjunde plats med 90 procent av fordonen tillgänglighetsanpassade när statistiken borde visa på 100 procent. Region Blekinge har påpekat detta och avvikelse beror förmodligen på ett inläsningsfel.

Beläggning
Gällande beläggning är Blekinge en av fem regioner med fler än 20 resenärer per vagn/fordon när man slår ihop buss och tåg. Det har skett en allmän resandeökning i länet där ökningen var störst i Karlskrona. Ökningen fortsätter under 2017. Inom kollektivtrafiken i Blekinge är det bäst beläggning på Öresundståget.

– I Blekinge har vi en väl fungerande kollektivtrafik, även om det finns områden där vi ska förbättra oss ytterligare. En viktig uppgift nu är att ge bättre alternativ till bilen, säger Magnus Johansson.

Hela rapporten finns att läsa på SKL:s webbplats.

För kommentarer:
Magnus Johansson (S), trafiknämndens ordförande, 0708-10 98 50
Magnus Forsberg, strategisk planerare kollektivtrafik, 0766-36 29 50

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument