Region Blekinge

Blekinges kollektivtrafik i Sverigetoppen när det gäller miljövänlighet

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 09:56 CET

SKL:s rapport Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner visar att Blekinges kollektivtrafik tillhör Sverigetoppen när det gäller miljövänlighet.

Rapporten speglar viktiga aspekter på landstingens och regionernas verksamhet och miljöprestanda åren 2009-2015, där kollektivtrafiken är en del.

Transporterna utgör en stor del av regionernas miljöpåverkan och kollektivtrafiken har en viktig roll som alternativ till energikrävande och miljöbelastande bilresor. Då är det viktigt att bussar och tåg befäster sin plats som det miljövänligaste sättet att resa.

- Vi har två övergripande målsättningar med kollektivtrafiken i Blekinge. Den ena är att göra vardagslivet enklare för Blekingeborna och den andra är att bidra till en grön omställning av vårt samhälle, säger Magnus Johansson (S), ordförande i Region Blekinges trafiknämnd.

I samband med ett nytt bussavtal i Blekinge infördes krav på förnybart och fossilfritt drivmedel i hela länet. Beslutet att sätta detta höga miljökrav i upphandlingen togs ett par år tidigare av Region Blekinges styrelse när länets första trafikförsörjningsprogram togs fram.

Idag drivs nästan alla bussar med HVO (hydrerade vegetabiliska oljor), ett drivmedel som görs av organiska rester från bland annat djur, jordbruks- och skogsnäringen. I stadstrafiken i Karlskrona och Ronneby körs dessutom elhybridbussar som minskar bränsleförbrukning och buller. Tågen drivs sedan tidigare med el från förnybara källor. 2015 nådde Blekinges andel förnybart bränsle i kollektivtrafiken 96 procent vilket bara överträffades av Kronobergs län i Sverige.

- Det är glädjande att vi nu ligger i Sverigetopp då det gäller att arbeta med klimatsmart kollektivtrafik, säger Magnus Johansson. Detta kombinerat med en mer attraktiv trafik som exempelvis den nya stadstrafiken i Karlskrona gör att vi tar stora steg i arbetet med att göra vårt län mer attraktivt och hållbart.

Sammandrag av resultat gällande kollektivtrafik

  • Blekinges kollektivtrafik, Blekingetrafiken, förbättrade andelen förnybara drivmedel mycket kraftigt genom den senaste busstrafikupphandlingen 2014. 2015 hade länet näst högst andel i landet med 96 procent.
  • Andel förnybara drivmedel i Sveriges kollektivtrafik har fördubblats 2009 – 2015.
  • Spårbunden trafik i Sverige drivs i huvudsak av förnybar el.
  • Busstrafik i Sverige drivs i huvudsak av biobränslebaserade drivmedel.
  • Prognosen säger att Sveriges kollektivtrafik ska nå 90 procent fossilfrihet till 2020.
  • Den kraftiga förbättringen drivs till stor del av politiska beslut som styr krav i upphandlingar, men även av samarbete med trafikutövare och teknisk utveckling av motorer och bränslen.

Rapporten finns tillgänglig på SKL:s webbplats.

Kontaktpersoner
Magnus Johansson (S), trafiknämndens ordförande, 0708-10 98 50
Magnus Forsberg, strategisk planerare kollektivtrafik, 0766-36 29 50

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455-30 50 43 johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument