Kulturrådet

Blekinges kulturplan fokuserar på kulturarvet och barn och unga

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:35 CET

Särskilda insatser för barn och unga, som läsfrämjande och film på fritiden, men också en särskild satsning på att tillgängliggöra kulturarvet genom digital teknik. Det är två områden Region Blekinge valt att satsa på i sin kulturplan för 2014.

Region Blekinges kulturplan beskriver även andra viktiga punkter för år 2014. Det gäller bland annat insatser för att förbättra förutsättningarna för professionella kulturskapare. Genom utvecklade arbetsmetoder ska de tas i anspråk av de regionala kulturinstitutionerna.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå och god kvalitet överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och ett tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten.

Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår. Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se