Region Blekinge

Blekinges läge marknadsförs i riksdagen

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2013 16:43 CET

Blekinge har ett strategiskt viktigt läge som Sverige måste utnyttja. Det är budskapet då Region Blekinge och de blekingska riksdagsmännen under onsdagen bjuder riksdagsledamöterna på en informationsfrukost i riksdagshuset.

– Trafikverkets kapacitetsutredning visar att år 2050 är handeln med Östeuropa och Asien lika stor som med väst, menar Mathias Roos, samordnare vid Region Blekinge. För att klara de nya transportflödena måste vi bygga nya transportleder som är ekonomiskt och miljömässigt bättre än de vi har idag.

Framtidens framsporter måste ske miljömässig rätt. Gröna transportleder kommer att prioriteras, där transporterna har så liten påverkan på miljön som det är möjligt. Då är avstånden viktiga. Det svenska handelsutbytet kommer på några decennier förändras. De nya växande länderna i Central- och Östeuropa får allt större betydelse och därför måste transportvägarna ritas om för att bli kortare, effektivare och miljömässigare.

– Det är viktigt att riksdagens ledamöter förstår vad som händer idag, en utveckling som kommer att accelerera ytterligare framöver. I denna förändring kan Blekinge spela en mycket betydelsefull roll när kartan för det svensk export- och importflödet ritas om, säger Christina Mattisson, regionråd vid Region Blekinge.

Region Blekinge och de blekingska riksdagsledamöterna vill att Sverige och EU ska ta hänsyn till framtida transportvägarna när nationella prioriteringar och europeiska finansieringar diskuteras under 2013.

– Både i Polen och Litauen är transportnätet högt prioriterat och väl utbyggt ända fram till Östersjöns kust, berättar Mathias Roos. Sverige måste koppla sig till detta nät om vi ska kunna tala om ett effektivt och hållbart transportsystem.

Med på riksdagsfrukosten medverkar även Litauens ambassadör i Sverige och professor Martin Andersson som talar om infrastrukturens betydelse för näringsliv och regional utveckling.

Media är välkomna att delta.
Tid: onsdag 27 mars kl 07.30 – 09.00
Plats: Myntsalen, Stockholm. Ingång från Riksgatan 1.

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, tfn 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument