Region Blekinge

Blekinges strategiska läge diskuteras i samtal med infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 16:04 CET

Region Blekinges ordförande Christina Mattisson deltar under måndagen i två längre samtal med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd angående den nationella planen för transportsystemet 2014-2025.

Det första tillfället gäller utbyggnaden av järnvägsförbindelsen Sydostlänken mellan Älmhult och Olofström samt Olofström och Blekinge Kustbana. Tillsammans med företrädare från Region Skåne, Volvo och Karlshamns Hamn framförs krav att arbete och dialog om Sydostlänken måste fortsätta med målet att få med järnvägssträckan i den nationella transportplanen.

– Sydostlänken är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt och vi kan inte tillåta att man från nationellt håll förbiser detta, säger Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge. Vi vill få till stånd fördjupade samtal om förutsättningarna för finansiering och genomförande av Sydostlänken. Genom exempelvis medel inom ramen för EU:s infrastrukturbudget för effektiviserade järnvägsförbindelser till och från hamnar kan vi ha en möjlighet att hitta medfinansiering på upp till 30 procent.

Vid dagens andra tillfälle deltar representanter från Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings län och Region Blekinge. Det som regionerna i sydöstra Sverige återigen vill påtala är sydöstra Sveriges strategiska läge för en ökad handel över Östersjön, mot växande ekonomier i östra Europa och Centraleuropa. Handeln är en betydande tillgång för hela landet då efterfrågan på person- och godstransporter fortsätter att öka i högre grad än vad Trafikverkets prognoser visat.

– Vi anser att regeringen tydligare måste redogöra för hur den avser förbättra infrastrukturen i sydöstra Sverige för att möta den ökande handeln över Östersjön. Prioriteringarna från statligt håll orienterar sig fortfarande mot väst, precis som de gjort hela efterkrigstiden. Utvidgningen av EU och tillkommande ekonomier har dock totalt förändrat kartbilden för transportflödena. En bra infrastruktur i sydöstra Sverige är en förutsättning för att vi i Sverige ska ha bra och hållbara transportvägar för näringslivets import och export, säger Christina Mattisson.

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge
0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument