Region Blekinge

Blekinges strategiska läge i fokus i förslag till ny länstransportplan

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2017 12:18 CET

På uppdrag av regeringen har Region Blekinge tagit fram ett förslag till länstransportplan för perioden 2018-2029. Region Blekinges styrelse beslutade idag att godkänna förslaget som ska överlämnas till regeringskansliet för beslut. Regionstyrelsen antog även ett idrottspolitiskt program för Blekinge under mötet.

Utgångspunkten i planen är Blekinges strategiska läge vid södra Östersjön som är centralt för Sveriges ökande handel med Polen, Centraleuropa, Baltikum och Asien. Närheten till Öresundsregionen, den största tillväxtmotorn i Sydsverige, har också en central roll i planen. Bättre infrastruktur i Blekinge främjar inte bara den regionala utvecklingen utan har även stor betydelse för svenskt näringsliv i stort.

- Genom att utveckla infrastrukturen ska vi förstärka regionens betydelse för handel över Östersjön och knyta samman Sydsverige på ett sätt som bidrar till ett hållbart transportsystem, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge.

Planen har reviderats utifrån inkomna remissyttranden och utifrån förslaget till nationell plan för transportsystemet. Länsplanen är delvis strukturerad efter de prioriteringar som Sydsveriges sex regioner enats om: Interregional tillgänglighet, Sammanknutet Sydsverige samt Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. De olika insatserna i länstransportplanen ska, tillsammans med den nationella planen, bland annat bidra till att förstärka arbetsmarknaden samt underlätta för godstransporter och pendling.

Under våren ger regeringen besked om definitiva ramar. Därefter fastställer regionstyrelsen planen.

Idrottspolitiskt program godkänt
Under onsdagens möte antog även regionstyrelsen ett idrottspolitiskt program för Blekinge för åren 2018–2022. Programmet beskriver idrottens roll i den regionala utvecklingen och den idrottspolitiska viljan att utveckla idrotten i Blekinge. Programmet omfattar Region Blekinges uppdrag till Blekinge Idrottsförbund som i sin tur arbetar i nära samråd med kommuner och specialidrottsdistriktsförbunden för att driva den regionala utvecklingen inom idrotten.

Kulturstipendier delas ut
I oktober offentliggjordes Region Blekinges kulturstipendiater för 2017. Under regionstyrelsens möte delades stipendierna ut till stipendiaterna; Anna Wintzell, keramiker, Halewijn Bulckaen, konstnär, Hanna Franzén, fotograf samt Kim Demåne konstnär. Tillsammans får de dela på 60 000 kronor.

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument