Region Blekinge

Blekinges turistföretag får hjälp att bli mer attraktiva för internationella besökare

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 13:57 CEST

Nu drar Competence Academy Tourism igång. Projektet ska kompetensutveckla ett 30-tal Blekingeföretag verksamma inom besöksnäringen. Målet är att öka företagens konkurrenskraft och att göra dem mer attraktiva för internationella besökare genom att höja kompetensen inom tjänsteutveckling och innovationer.

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Region Blekinge och Tourism in Skåne. Europeiska Socialfonden har bidragit med 12 miljoner kronor till projektet för olika kompetensutvecklingsinsatser för företag inom besöksnäringen.

- Vi söker ett trettiotal Blekingeföretag som genom kompetensutveckling av ledning och medarbetare får möjlighet att bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet, säger Leif Wictorén, länsturismchef vid Region Blekinge.

Projektet vänder sig till små- och medelstora företag med upp till 50 anställda som vill växa och utvecklas. Totalt finns plats för 150 företag, 30 av företagen ska vara från Blekinge.

De företag som väljs ut kommer att få en genomlysning av de kompetensbehov som företagets ledning och medarbetare har för att fortsatt kunna utveckla verksamheten.

Projektet kommer därefter att erbjuda medverkande företag och dess medarbetare olika utbildningsblock, inom bland annat områdena digitalisering, hållbarhet och internationalisering. Fokus kommer att ligga på exportmognad parallellt med kompetensförsörjning, där jämställdhet, mångfaldsperspektiv och ungas företagande sätts i fokus. Projektet kommer att pågå fram till hösten 2019.

För kommentarer:

Leif Wictorén, länsturismchef, Region Blekinge, 0703-88 77 77

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.