BLF, Bildleverantörernas Förening

BLF:s stora stipendium till Andreas Ragnarsson

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 15:04 CEST

2010 års BLF-stipendiater utsedda

Bildleverantörernas förenings styrelse delade ut stipendier för 45 000 kr på årsmötet den 21 oktober 2010. Det var rekordmånga ansökningar och kvalitén på de sökande var hög. Målet med BLF:s stipendier är att främja utvecklingen inom svensk fotografi och film. BLF gratulerar de utvalda, som är:

BLF:s Stora stipendium 25 000:-
går till Andreas Ragnarsson för hans starka dokumentära fotografier från det västsahariska flyktinglägret Smara. Fotografierna synliggör de förödande men bortglömda konsekvenserna för 
168 000 människor som 30 år efter att vapnen tystnat fortfarande lever i misär. Samtidigt skildrar de också hopp, drömmar och glädje. Bilderna kommer att ställas ut på stadsbiblioteket i Helsingborg v49-50 i år och senare på stadsbiblioteket i Malmö. Andreas arbetar nu vidare på att finna fler utställningsplatser, gärna mer udda och oväntade rum. Han vill nå ut med sitt budskap till många människor i vardagsmiljöer, på exempelvis tågstationer och andra offentliga platser .

BLF:s Utvecklingsstipendium 10 000:-
går till Jessica Nettelbladt, Malmö. Jessica har antagits till den 2-åriga forskningsförberedande utbildningen i filmisk gestaltning vid Filmhögskolan, Göteborgs universitet, som leder till konstnärlig masterexamen. Med sitt inlevelsefulla och fördomsfria sätt att arbeta med människor i svåra livssituationer skapar hon en framtoning som engagerar och rör om. Ett exempel är radiodokumentären ”Under stjärnorna i Malmö” som 2008 blev uttagen av Sveriges Radio till Prix Europa. Den ska nu bli film, och skapandeprocessen kommer delvis att ske inom masterprogrammet vid Filmhögskolan.

BLF:s Studerandestipendium 10 000:-
går till Sigrid Malmgren, Sundsvall. Sigrid går för närvarande andra året på den treåriga bildjournalistutbildningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Stipendiet kommer att möjliggöra en oavlönad 5-månaders utlandspraktik i Berlin våren 2011 som bildjournalist på det engelskspråkiga magasinet Exberliner. Vid sidan om praktiken kommer hon att genomföra flera planerade egna fotoprojekt. Sigrids bilder vittnar om en mogen känsla för bildinnehåll, komposition och balans.

Bilder
Det finns pressbilder att hämta för fri publicering i artiklar om BLF.s stipendier 2010.

Bilder av Andreas Ragnarsson
http://blf.se/static/stipendie2010/vastsahara1.jpg
http://blf.se/static/stipendie2010/vastsahara2.jpg
http://blf.se/static/stipendie2010/vastsahara4.jpg
http://blf.se/static/stipendie2010/vastsahara5.jpg
http://blf.se/static/stipendie2010/vastsahara6.jpg

Bilder av Jessica Nettelbladt
http://blf.se/static/stipendie2010/Ref_J_Nettelbladt_MonaLisa.jpg

Bilder av Sigrid Malmgren
http://blf.se/static/stipendie2010/Refbild_S_Malmgren.jpg

Bildleverantörernas Förening (BLF) är en branschorganisation för professionella yrkesfotografer och bildleverantörer, bildbyråer, bildarkiv, nyhetsgrafiker samt film- och videoföretag. BLF är Sveriges största och äldsta bildbyråorganisation och näst störst i Europa efter BAPLA i England. Föreningen startades 1950 och organiserar idag 340 aktiva medlemsföretag med sammanlagt över 500 fotografer, filmare och producenter. BLF är medlem i CEPIC, www.cepic.org – en europeisk organisation av bildbyråorganisationer med över 900 bildbyråer som medlemmar i 16 europeiska länder. BLF ger årligen ut en rad publikationer med aktuell information om lagar och prissättning inom branschen. Läs mer på vår hemsida www.blf.se.