Executive People AB

Bli en bättre VD

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 10:46 CET

I dag är det mycket för en VD att hålla reda på. Förutom specifika branschkunskaper finns de ekonomiska bitarna, lagar och förordningar, ledarskapet, skyldigheter och rättigheter, relationer till ägare, styrelse och eventuella aktieägare. Hur ska man göra för att ha översikt och kontroll över alla bitar, och framför allt vad är det som krävs av en VD? Det här är frågor som många VD:ar i små och medelstora bolag ofta kämpar med och som kan ta kraft och fokus från själva verksamheten. Som enda företag i Sverige genomför nu Executive People ett utbildningsprogram, VD-programmet,  riktat till SME-företag (Small and Mediumsized Enterprizes). Där kompetenta utbildare med lång egen erfarenhet hjälper deltagarna att få svar på de frågor som uppstår i det dagliga VD-arbetet.

 I dagens finansiella läge är det viktigare än någonsin att företagsledare vet vad som förväntas av dem eftersom många blivit omplacerade eller fått gå. Vad innebär det att vara VD? Vad krävs för att klara VD-skapet på ett bra sätt? Många ledare är så fokuserade på företagets verksamhet att de saknar det helikopterperspektiv som är så viktigt för att se verksamhetens helhet. Att utbilda sig är därför nyckeln till framgång och kan i många fall vara det som avgör framtiden.
− Som rekryterare märker jag en större omsättning av VD:ar än tidigare och att kraven på de som anställs nu är betydligt högre än vad de varit tidigare, säger Bosse Hallberg,VD för Executive People, och fortsätter:
− Vi har i fem år utbildat befattningshavare i styrelsearbete och i rollen som VD. Vi märker att fler företag än tidigare satsar pengar på att utbilda sina ledare. De som har god kunskap om vad som förutsätts av en VD, är mer attraktiva på marknaden. Därför satsar vi i år ännu mer på att utbilda i
VD-skapet än tidigare.

För att ge det allra bästa startar nu Executive People VD-programmet 2010 i samarbete med olika specialister som behandlar alla viktiga delar i rollen som VD. Deltagarna får den viktigaste kunskapen en VD bör känna till i sitt dagliga arbete samt en god grund att stå på. Programmet är uppdelat i flera block där olika samarbetspartners behandlar olika delar som de är specialister på.
Grant Thornton som är ett av Sveriges ledande revisonsföretag kommer att utbilda i  juridik och ekonomi. Manpower Professional är ledande på rekrytering & bemanning och kommer att utbilda inom området HR & rekrytering. Bizexpand behandlar företagsplanering och rollen som VD, Planet Wohlf är specialister på marknad och försäljning samt kundvård.

 

För mer information:
Bosse Hallberg, VD
Telefon: 021- 33 80 800, Mobil: 0768-53 35 75, E-mail: bosse@executivepeople.se

Executive People utildar årligen 100-tals ledare och befattningshavare i små och medelstora företag till olika roller inom effektivt styrelsearbete, samt till rollen som VD, och är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom området. Våra utbildningar är mycket omtyckta och anpassade så att vem som helst med enkla grundkundskaper kan följa med. Vårt  huvudkontor finns strategiskt beläget i Mälardalen, men vi erbjuder utbildningar över hela Sverige. Vi erbjuder även skräddarsydda och företagsanpassade lösningar inom styrelse- och VD-området.


För mer information: www.executivepeople.se. Ladda gärna ner bilder under ”pressfliken”