I-Postmortem

Bli odödlig på nätet

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2011 12:00 CEST

I-Postmortem är den första globala virtuella kyrkogården där människor kan skapa sin egen odödlighet och lämna ett bestående avtryck av sin tid på jorden

Så hög är ambitionen hos entreprenörerna i I-Postmortem Ltd som i dag lanserar den första världsomspännande virtuella kyrkogården. Företaget vill för alltid ändra på det sätt som vi människor hanterar döden. Tanken är att ge oss alla en möjlighet att bli odödliga på nätet med hjälp av de två redskapen www.i-tomb.net och www.i-memorial.com

- I en värld där vi ofta bor långt ifrån våra familjers gravplatser och där vi lämnar en stor del av våra eftermälen på nätet, är www.i-tomb.net och www.i-memorial.com framtidens sätt att hantera vår död och vad som sägs om oss, sägerJacques Mechelany, CEO och grundare av företaget I-Postmortem.

Tillsammans med fem andra entreprenörer i Californien och ett antal investerare har han utvecklat de två nättjänsterna som ger den enskilde användaren möjligheter till en säker, värdig och ekonomisk väg till ett personligt eftermäle.

I-Postmortem samarbetar med det schweiziska datalagringsföretaget SAFE HOST. Företaget, som är I-Postmortems strategiska partner, är ledande i sin bransch och har några av världens största banker, telecom- och internetföretag bland sina kunder.

Inom www.i-memorial finns tre lagringsområden: 

  • My Memorial, där användaren med text, ljud och video kan berätta om sin livstid och lämna sitt testamente. Den dag användaren går bort förvandlas My Memorial till en I-Tomb på www.i-tomb.net. Den kan bevaras på Internet i generationer.
  • My Messages, där man kan lämna besked och upplysningar till sina närmaste. Informationen kan i förväg kodas till att levereras på särskilda tider som till exempel födelsedagar eller andra familjehögtider.
  • My Last Wishes, där den enskilde användaren kan efterlämna sina sista önskningar kring begravningen samt alla viktiga dokument som till exempel försäkringsbrev, ekonomiska upplysningar, personliga bankkoder och så vidare.

 I-Postmortems affärsmodell bygger inte på annonsering eller försäljning av data. Användarna av I-Tomb och I-Memorial betalar en årsavgift vilket säkerställer tillräckliga resurser för löpande service och investeringar i framtida ny teknik. Priset för ett individuellt I-Tomb-konto är 50 USD (cirka 310 SEK) per år och för ett I-Memorial-konto 120 USD (cirka 740 SEK) per år.

Bland funktionerna i www.i-tomb.net finns möjligheten för efterlevande att dela minnen och historier om den avlidne i form av text, bild, video och musik. Man kan också tända ett virtuellt ljus eller lämna en virtuell blomma på gravplatsen. All information krypteras och lagras säkert online.

Tjänsten ger tillgång till ett delat rum tillägnat den avlidne och dennes samtid och som de efterlevande har tillgång till var som helst och när som helst. Samtidigt har de efterlevande full kontroll över gravplatsen och väljer själv vilka delar av graven och minnena som ska vara synliga för andra än de närmaste.

Om I-Postmortem

I-Postmortem Ltd. är grundat i Delaware, USA. Huvudkontoret ligger i Palo Alto, Californien. Företaget är privatfinansierat och grundat av Jacques Mechelany, med tidigare erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finansvärlden. Företaget ska uteslutande utveckla och driva webbapplikationer med syfte att förändra det sätt på vilket människor hanterar döden. Affärsmodellen är funktionell, liknande den som telecomoperatörer och försäkringsbolag tillämpar. Företagets långsiktiga hållbarhet garanteras genom genuint sunda finanser. Ledningen består av personer med lång erfarenhet inom finans, industri, marknadsföring och IT. Strategisk partner är SAFE HOST, ett schweiziskt datalagringsföretag med högsta säkerhet. Besök www.i-postmortem.com www.safehost.ch