Avfall Sverige

Bli rik på gamla jeans

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 08:00 CET

Köp dina nästa jeans second hand, så blir du nästan 8 kilo lättare. Dessutom spar du pengar på kuppen. Riktigt Miljönär-vänligt!

Bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända. Ett enda par jeans som köps begagnade istället för nya sparar 7,8 kg koldioxid och 4 600 liter vatten. Och så blir det billigare. Genom att handla lite smartare blir det plus både för plånboken och för miljön. Det är alltså Miljönär-vänligt.

Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. Den vägleder dig till smarta och hållbara sätt att leva. För det bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända – till exempel ett par gamla jeans istället för att köpa sprillans nytt. Gå in på miljönär.se och få fler råd om hur du blir miljönär.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunernas expertorganisation Avfall Sverige för att inspirera till en hållbar konsumtion. Vi vill uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Dem vi vill ge vårt guldmärke.

– Vi är duktiga på att återvinna material och energi ur vårt avfall i Sverige men att avfallsmängderna ökar så snabbt som de gör är inte hållbart. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt och orsakar oönskade utsläpp. Vårt märke hjälper dig att handla smartare, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall

Idag har vi 150 miljönär-märkta verksamheter runt om i landet. Hjälp oss att hitta fler! På miljönär.se kan du ansöka om att märka din egen verksamhet. Där kan du också tipsa om någon verksamhet som du tycker bör märkas.

Så här räknade vi

Ett par jeans antas väga 0,49 kg och vara gjorda av bomull. Den globalt genomsnittliga vattenförbrukningen för produktion av bomull är 9 359 liter vatten per kg. Det har i beräkningarna antagits att second hand jeans används lika länge som ett par nya jeans.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Om märkningen Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer på miljönär.se. Där hittar du Miljönär-vänliga verksamheter i din närhet. Arbetet är i sin linda, fler och fler märkta verksamheter tillkommer kontinuerligt. Vill du nominera en verksamhet kan du göra det på sajten – det hjälper alla som vill laga, låna och återanvända att hitta rätt.

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. 
Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu