Blinkee Nordic AB

Blinkee tar säsongsuppehåll för att anpassa sina tjänster för kommande vår

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2019 20:45 CEST

Blinkee den första delningstjänsten av el-mopeder i Stockholm tar säsongsuppehåll i väntan på att anpassa sina tjänster för våren 2020. Sedan våren 2019 har Blinkee erbjudit sin delningstjänst i Stockholm i ett led att testa den nordiska marknaden. Hittills, har Blinkee anpassat sig till regelverket i Sverige genom en klass 2 moped med maxfart på 25 km/h med samma klassning som en cykel.

”I länder som Polen, Spanien och Malta erbjuder vi både elmopeder och elsparkcyklar där kunder kan bruka elmopeder för längre sträckor och elsparkcyklar för kortare sträckor. Utmaningen i Stockholm är att vi inte kan erbjuda en el-moped som går i 45 km/h som är utmärkt för pendling tillsammans med elsparkcyklar för kortare distanser. Vi förlorar en stor del av kundnyttan i vårt erbjudande med rådande regelverk i Stockholm där elmopeder behandlas som vanliga motordrivna elmopeder med rådande parkeringsregler. Vi hoppas kunna föra en dialog med Transportstyrelsen och städer för bättre anpassning till den nya elektromobiliteten där elbilar, elmopeder och elsparkcyklar tillsammans kan skapa synergi. I städer som Warszawa, Krakow och Gdansk har Blinkee lanserat elsparkcyklar som fungerar väldigt bra tillsammans med våra elmopeder för längre sträckor. Vi ser även idag ganska höga kostnader för trafikförsäkring för elmopeder medan elsparkcyklar inte kräver någon trafikförsäkringen överhuvudtaget vilket skapar en obalans i förutsättingar och en lucka i trafiksäkerheten i Sverige”, säger Ronald Domelid, styrelseordförande i Blinkee Nordic AB.

”Blinkee kommer i väntan på diskussioner i Sverige fokusera på sin kärnmarknad bestående Östeeuropa där Blinkee är den ledande elektrobilitetstjänsten av elmopeder och elsparkcyklar med verksamhet i 35 städer. Blinkee har nyligen stängt en finansieringrunda med energibolaget Unimot för att expandera vidare i Östeuropa och Centraleuropa. ”Huvudägarna till Blinkee har stora tillväxtplaner för sin mikromobilitetstjänst med en flotta bestående av olika elfordon. Dock, vill vi utvärdera ifall den nordiska marknaden är tillräckligt mogen för nästa fas av delningstjänster. I Östeuropa har Blinkee en stark tillväxttakt och det är viktigt för bolaget att kunna bibehålla en snabb roll out när tjänsten lanserar i nya länder vilket kräver anpassning av regelverk och flexibilitet från myndigheter, säger Ronald Domelid.

Kontakt: Ronald Domelid, styrelseordförande Blinkee Nordic AB

E-post: ronald.domelid@blinkee.city

Telefon: 0046 (0)733 584 038

blinkee.city ebjuder en smart delningstjänst av el-scootrar och kick-bikes i storstäder och landsbygd. Genom en app kan användaren enkelt boka en scooter och betalar för tjänsten per minut.