Eco Innovation AB

Blir FLYGBIOBRÄNSLE, GIFTFRI TRÄTRALL eller TREDIMENSIONSPROFIL bästa svenska MILJÖNYHET i oktober?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 23:13 CET

Blir Flygbiobränsle, Giftfri Trätrall eller TredimensionsProfil bästa svenska miljönyhet i oktober! Eco Innovation AB har följt månadens miljönyheter genom Newsdesk och Nyhetsbrev och nominerat de tre bästa för webröstning.

-Vi gläder oss åt framgångarna för dessa svenska miljöinnovationer. Swedish biofuels går in i ett världsledande höprofilsamarbete för flygbiobränsle medan den första (Arsizio) och den näst senaste (Organoclick-Organowood) segraren i tävlingen miljöinnovation tar relativt små men kommersiella steg på vägen mot att realisera enorma miljöpotentialer. Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB som ordnar webröstningen.

Swedish Biofuels AB samarbetar med Virgin Atlantic och Lanzatech för ett genombrott i flygbiobränsle. Analys av de första studierna visar att bränslet kan spara 45 – 50% i utsläpp över hela livscykeln

OrganoWood AB har lanserat ett Trallvirke helt fritt från biocider och tungmetaller. Tall har modifierats industriellt med OrganoWoods teknologi. En fysisk barriär motstår då rötangrepp och ger ett förstklassigt flamskydd. 

Arsizios metod för tredimensionell extrudering (strängpressning, strängsprutning) kan spara mycket material och energi. Långt om länge kommer nu en första storskalig kommersiell tillämpning, genom Thule för bärbalkarna till en ny takbox. Det halverar energiåtgången jämfört med formsprutning.

Omröstningen stänger torsdag 17:e november kl. 19.00. Du hittar den på http://ecoinnovation.bloggsida.se/miljoinnovationer/basta-miljonyhet-oktober

För vidare information, epost till info@ecoinnovation.se eller telefon till VD Erik Sandström, 070-2994762

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.
  • GRATIS självstudier om EU-bidrag främst för innovationer och miljö på sidan: http://eu-bidrag.org

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: info@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping