NS Sensus

Blir Landstingsskattebetalare i Sverige blåsta dubbelt upp?

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 22:28 CEST

Skattebetalarna betalar först dyra stafettläkare via landstingsskatten och sedan nekas svenska landstingsskattebetalare bättre/effektivare och snabbare vård inom EU/EES av landsting.

Svenska skattebetalare betalar sedan 1995 till EU via skattsedeln för EU-rättigheten till fri rörlighet vid så kallad gränsöverskridande vård inom EU/EES.

Har landstingen och sjukhusläkarna eget intresse och ekonomiska incitament i att förhindra den fria rörligheten dvs. skydda den svenska vårdmarknaden från konkurrens?

Läs mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/Om-hur-EU-r%C3%A4tten-vid-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-inom-EU-EES-undanh%C3%A5llits-av-m%C3%A5nga-parter-20120824-UB.pdf


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/