Arbetslivsinstitutet

Blir man en bättre chef av en hög lön?

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 20:14 CET

Hur påverkar extrema ersättningar höga chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap framgångsrikt. Blir man framåtsyftande och trygg eller osäker och vilsen? I en debattartikel i dagens Sydsvenska Dagbladet skriver professor Casten von Otter om vad forskningen tror.
Finns det ett samband mellan extrema VD-löner och bonusar, den etiska villrådigheten och bristen på hugade unga rekryter till de viktigaste toppjobben? Inte ens handelshögskolestudenter verkar tycka att de bonusomgärdade VD-skapen är särskilt attraktiva. Den bild av ansvarstyngda äldre herrar som ses i massmedia är avskräckande.

Moralisk indignation över hög bonus har sin plats. Men det är väl så intressant att fundera över hur extrema ersättningar påverkar personens förutsättningar att utöva chefskap framgångsrikt. Blir man framåtsyftande och trygg eller osäker och vilsen? Vad tror forskningen?

Mobiliserar man extra resurser när man öppnar sitt digra lönekuvert eller blir det en återkommande påminnelse om ett ansvar, tungt som Kristi kors? Forskningen visar att plötsliga stora positiva statusförändringar ekonomiskt och socialt inte bara är bra utan också innebär existentiella problem och identitetskriser. Det verkar, enligt aktuella studier från Ashridge Business School i England, som om den moderna haussningen av toppchefer som definierar en roll som utvald och unik leder till ett utanförskap. För en del medför det att de förlorar fotfästet. Det tycks finnas en motsättning mellan extrema belöningar och normal förmåga att glädjas och tänka positiva tankar.

Ashridge Business Schools studie framhåller som typiskt de höga chefernas osäkerhet. Många är oroliga för att vara otillräckliga, att kunna för lite, att bli ”avslöjade” – i den meningen är de synnerligen mänskliga.

Genom att de tilldelats en position och belöning som bryter med alla gängse normer de lärt känna tidigare blir ansvarsupplevelsen förkrossande. Dessa högpresterande är inte befriade från prestationsångest, snarare extremt drivna av att alltid bevisa sig själva. De blir osäkra på sina medarbetare. Nya chefer som tidigare varit psykologiskt lyhörda, goda och inspirerande lagspelare förändras. En del vänder frustrationen mot omgivningen som man tycker aldrig förstår de verkliga problemen.

Medarbetarna tyckte, enligt Ashridgestudien, att chefen nonchalerar viktiga frågor i nuet till förmån för en värld av visioner och framtid som är befriad från akuta problem.Chefen upplever förväntningar på att alltid ha en lösning, inte att vara normalmänskligt osäker.

Något forskarna fann särskilt besvärande var att tyngden av förväntningar kunde leda till irrationella handlingar, panikåtgärder och till avståndstagande mot dem som i själva verket kunde ge stöd och hjälp. Det som skiljer de mer lyckade från de mindre lyckade cheferna är inte förmågan att motsvara idealnormen utan att psykiskt klara av att inte göra det.

Vid sidan av undersökningarna kan vi också våga oss på vissa slutsatser om hur extrema belöningsnivåer och beteende hänger ihop. Uppenbarligen är det inte så att mycket leder till någon form av mättnadskänsla. Den som är bra på att tjäna pengar ser det som en viktig del av sin identitet och kan ta till desperata åtgärder för att tillfredsställa sin självkänsla som varken är i ägarnas eller de anställdas intresse.

En extrem lön är inte ens en garant för ett etiskt handlade i detaljer - så att VD fungerar som moraliskt föredöme. Enligt all managementkunskap är en förebild viktig om företagets personal skall vandra den smala vägen. Dålig moral i toppen av en organisation sprider sig fortare än vatten rinner utför en trappa.

Vägen till bättre chefer går inte via enväldig makt och hög bonus utan genom att tycka om människor och våga visa det. En av den ryktbara nya IBM-chefen Sam Palmisanos första publika åtgärder var att avsäga sig en stor del av sin årsbonus, för att fördela pengarna till chefer under honom för att förbättra den sociala stämningen. Framgångsrikt ledarskap är ett lustfyllt lagarbete inte en tävling om högsta bonus.

Casten von Otter
Professor Arbetslivsinstitutet


Kontaktpersoner
Professor
Casten von Otter
Tel: 08-619 6952
Mobil: 070-669 8457
E-post: casten.von.otter@arbetslivsinstitutet.se