MacoMedia AB

Blivande egenföretagare förtjänar en rättvis bild av företagartillvaron!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:09 CEST

”Våga vilja företag” är en praktisk handbok som förser individer som funderar på att starta eget med konkret affärsmässig kompetens och en realistisk bild av hur företagartillvaron kan te sig.  

- Jag skrev ”Våga vilja företag” för att ge en mer realistisk och nyanserad bild av hur det faktiskt är att driva företag. Det finns mycket hjälp att tillgå när man ska starta företag, men när man väl kommit igång med sitt företagande finns det sällan någon hjälp eller stöd att söka, säger Lena Törner, som sedan tolv år tillbaks driver utbildningsföretaget MacoMedia AB.

Starta eget bidrag- ingen universallösning mot arbetslöshet

 Individer som har en affärsidé och vill starta eget företag kan ansöka om starta eget bidrag genom Arbetsförmedlingen. Bidraget är tänkt att hjälpa företag att komma igång med sin verksamhet och göra företaget lönsamt på sikt.

- Problemet är att bidraget sällan gör nytta och ofta går till personer som inte är lämpade att starta eget. Jag efterlyser ett personligt lämplighetstest som ska avgöra individens motivation, engagemang och förutsättningar att lyckas som företagare. Att driva företag passar inte alla och är definitivt ingen universallösning mot arbetslöshet, säger Lena Törner.

Forskaren Christer Johansson har lagt fram avhandlingen ”Den ofrivilligt frivillige företagaren -Starta eget-bidragföretagande och förändrad livssituation” vid Linköpings universitet. Problemen med bidraget är dels att blivande företagare inte får nog kunskap om hur deras livssituation kommer att förändras, dels att det inte finns några stödpersoner att vända sig till, enligt Christer Johansson. Flera av personerna i Christer Johanssons studiegrupp hade varit arbetslösa i flera omgångar och kände sig tvingade att starta företag i brist på jobb.
- Min erfarenhet av den rådgivning som ges på Nyföretagarcentrum och andra stödinstanser för nystartade företagare är att ett alltför stort fokus ligger på att hjälpa nystartade entreprenörer att skriva affärsplan, marknadsplan och upprätta budgetar. För att verkligen lyckas som företagare krävs i själva verket att man i princip uteslutande fokuserar på försäljning och marknadsföring under sina första företagarår, säger Lena Törner.

Liksom Christer Johansson anser Lena Törner att man behöver införa en tuffare selektion av bidragstagarna genom att ställa högre krav på affärsidén och personen bakom.  Blivande företagare bör också upplysas om hur livet som egenföretagare skiljer sig från livet som anställd.

Efterlyses: realistisk information och erfarna handläggare

 Christer Johanssons forskning visar att företagare efterlyser bidragshandläggare med egna erfarenheter av att driva företag.  Lena Törner vill gå steget längre genom att kräva att samtliga handläggare och rådgivare som arbetar med nyföretagare har egna erfarenheter av företagarlivet.

- Syftet med min bok är inte att få blivande entreprenörer att tappa mod och geist. Jag vill istället ge en realistisk bild av vad som krävs för att lyckas som företagare, för att förebygga de personliga tragedier och känslan av misslyckanden som riskerar att komma som ett brev på posten om man misslyckas med sitt företag. Individer som inte är lämpade att starta företag behöver få veta det innan de skuldsätter sig själva eller tvingas uppleva svidande personliga nederlag, säger Lena Törner.

För mer information, kontakta  VD Lena Törner på  070-4960608, info@macomedia.se , www.macomedia.se

Fakta om MacoMedia: MacoMedia representerar framtidens utbildningsföretag, där kunskap konsumeras på användarnas villkor och där kurser måste vara effektiva och bygga på riktiga case. Vi erbjuder annorlunda kurskombinationer, bland annat marknadsföring med sociala medier samt retorik med storytelling. Utöver det erbjuder vi även kurser i bland annat service, effektiva möten, presentationsteknik och personligt bemötande. I september 2010 lanserade företagets vd och grundare Lena Törner boken ”Våga vilja företag”.