Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Blivande pappor hänger med på föräldrautbildning för kvinnans skull

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 09:58 CET

För förstagångspappan och hans partner är förlossningen en viktig gemensam händelse, även om de inte deltar på samma villkor. Men föräldrautbildningen före förlossningen hänger pappan mest med på för kvinnans skull. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

De västsvenska män som djupintervjuades för avhandlingen tyckte att det var naturligt att kvinnan står i centrum, eftersom det är hon som bär, föder och kanske ammar barnet. Samtidigt gör deras sekundära roll under föräldrautbildningen att övergången till faderskap blir svårare.
- Några av papporna berättade bland annat att de hade ställt frågor till barnmorskan, som barnmorskan besvarat till kvinnan. Det är viktigt att också männen får möjlighet att prata om sin rädsla och ställa frågor till barnmorskan för att de ska känna att det är meningsfullt att delta, säger barnmorskan Åsa Premberg, som skrivit avhandlingen.

Föräldrautbildningen är en förberedelse inför förlossningen och föräldraskapet, men männen i studierna upplevde att utbildningen huvudsakligen var anpassad för kvinnan. För mannen blir föräldrautbildningen mest en ritual, något han följer med till för sin kvinnas skull.
- Männen verkar ha andra kontaktytor för att få sin information inför förlossningen, till exempel jobbarkompisar eller släktingar, säger Åsa Premberg.

Även under förlossningen visar avhandlingen att papporna har en sekundär roll, där de stöttar kvinnan och ser till att hon inte störs eller oroas i onödan, samtidigt som de försöker dölja sin egen frustration och oro. Kvinnans smärta, rädsla för det okända och genusrelaterade föreställningar om manlighet försvårar männens delaktighet i förlossningsrummet.

- En man som blir gråtfärdig kan få höra att det är bäst att han går ut och hämtar luft. Någon man beskrev också hur han blev tröstad av personalen, men det var också jobbigt. Män reagerar olika i situationen, och det finns inga enkla svar, säger Åsa Premberg.

Under det första året som far prioriterar männen att skapa en egen relation till barnet. Viktigt var också att bemästra det nya överväldigande faderskapet, att inte ge upp sin egen person och att klara av att ta hand om barnet på egen hand. Papporna upplevde att de i kontakt med barnet  utvecklade en ökad känslighet och lyhördhet, som även påverkade dem i andra situationer.

Åsa Premberg menar att det är viktigt att det stöd som ges under både föräldrautbildning, förlossning och tidigt föräldraskap präglas av en medvetenhet om hur den nya situationen och genus påverkar männen.
- Det behövs stöd som vänder sig direkt till de blivande och nyblivna papporna. Ett sådant stöd stärker inte bara mannen, utan också hans familj, säger Åsa Premberg.

För att mäta förstagångspappors upplevelser under förlossning utvecklades och validerades en enkät byggd på avhandlingens intervjustudier, som hade känslighet att skilja mellan grupper som är kända för att ha olika förlossningsupplevelser.

FAKTA FÖRÄLDRAUTBILDNING

Nästan alla mödravårdscentraler ger blivande föräldrar möjlighet att gå föräldrautbildning i grupp. I vissa delar av landet ges sådan utbildningen även i privat regi. Pappor följer ofta med. Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet från 2004 var 46 procent av deltagarna i föräldrautbildningarna män.

För mer information kontakta:
Åsa Premberg, leg barnmorska, telefon 070-665 31 57, e-post, asa.premberg@gu.se eller asa.premberg@vgregion.se

Handledare:
Docent Marie Berg, telefon 031-786 6084, e-post marie.berg@gu.se
Professor Anna-Lena Hellström, telefon 031-786 6068, e-post anna-lena.hellstrom@gu.se
Docent Charles Taft, telefon 031-786 6345, e-post charles.taft@gu.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Avhandlingens titel: Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far.

Avhandlingen försvaras fredagen den 11 februari 2011, kl 9.00, Hörsal 2119, Arvid Wallgrensbacke 2, Hus 2.  

Här kan du läsa hela avhandlingen

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.